3tijdstip delict

1chronologie

2telefoongegevens


1discussie


2bewijsmiddelen

3blouse

4post mortem


1sectiegegevens


2literatuurgegevens


3verwijzingen


4analyse

5getuigen

6stille getuigen


1postbezorging

7wel apart..

8samenvattend