De getuigen

Video over belangrijke getuigen (1)
Video over belangrijke getuigen (2)

Er zijn vijf ooggetuigen, die claimen het slo op vrijdag 24 september te hebben gezien; hun verklaringen zijn te vinden in het TJ.
In het hoofdstuk "getuigen" worden de verklaringen indringerder onder de loupe genomen en 'gewogen'.

Buurtonderzoek op 25 september

Twee getuigenverklaringen afkomstig van de adressen juist tegenover het slo, dus hebben het beste zicht op de situatie. Verklaren het slo nog op vrijdag 24 september te hebben gezien. En volhardend en gedaan op de dag van ontdekking.
In het PV van 17 januari 2000 wordt gesteld dat de buurtbewoners haar op 23 september voor het laatst gezien hebben -afgaande op de verklaringen dus een pure leugen.

En van de getuigen weet zich ook een andere detail goed te herinneren (het buurmeisje dat, gealarmeerd door de kapster, op zaterdagochtend polshoogte gaat nemen). Deze getuige zag het slo in de loop van de ochtend thuis komen met de auto.

Buurtonderzoek op 26 september

Getuigenverklaring [buurvrouw] wordt badinerend weergegeven, terwijl een detail wordt genoemd (kleding), dat gemakkelijk was na te trekken; dit niet genoemd in TJ, terwijl minstens drie getuigen (de schoonheidsspecialiste, de huishoudster, de verkoopster van de kleding winkel) hierover ondervraagd hadden kunnen worden.
Ook opmerkelijk: buren op nr. 144 nooit gesproken volgens TJ.

Getuigenverklaring stadgenoot

Waarneming van de SAAB  (slo had een donkerblauwe SAAB) op de rotonde, waarop de Zwolse Straat uitkomt (11:30 uur). Mede gebaseerd op eerdere waarnemingen van deze SAAB, en in combinatie met gegevens van de getuige uit zijn agenda. Had ook betrekking op de ochtend (11:30)! De eventuele mogelijkheid van verwarring met een andere bezitster van een SAAB is niet uitgezocht in het TJ, dus kennelijk irrelevant . Deze waarneming ondersteunt die van buurman overzijde (zie hierboven), die het slo vr de middag met de SAAB zag thuis komen. In het laatste woord van EL voor het GDB, vermeldt hij, dat de alternatieve bestuurster is gehoord en dat deze verklaard heeft, nooit op de desbetreffende rotonde te zijn geweest.

Weerlegging bij Gerechtshof Den Bosch

Om deze getuigenverklaringen te weerleggen moet heel wat overhoop gehaald worden, vooral de getuigenverklaringen uit het eerste buurtonderzoek zijn nooit weerlegd:

 1. "en de ander verklaart het slachtoffer niet in het gelaat te hebben gezien en dat zij van de getuige wegliep ([getuige 15] d.d. 25 september 1999, als bijlage opgenomen bij aanvullend proces-verbaal d.d. 18 december 2003)."
  Wel een vreemde weerlegging, als er niet naar het TJ is verwezen: "Deze heeft sl.o. afgelopen vrijdag 240999 te omstreeks 16:30 uur zien lopen op de inrit van haar eigen woning. Getuige is overtuigd van zijn waarneming, herkenning van het kapsel van sl.o Ook is er de overtuiging van dag datum en tijdstip."

 2. "maar een van hen kan verder geen bijzonderheden geven ([getuige 14], mutatie 011 Journaals en verklaring afgelegd op 15 januari 2004, aanvullend proces-verbaal d.d. 19 januari 2004" .
  En dat is dan de getuige, die vermeldt, wat zich op de zaterdagochtend afspeelde (zie hierboven) en verklaarde: "Hij had nauwelijks contact met het sl.o. Af en toe nam hij sl.o. mee naar de stad als zij op zaterdag op de bus stond te wachten. Zij praatte dan honderd uit over ditjes en datjes." Let wel, dat zijn de noteringen van de verbalisant, die dus knap tegenstrijdig zijn. Voorts valt op, dat de notities in het TJ heel beknopt zijn gehouden. Zo zou je willen weten, waar het slo de auto parkeerde.

 3. Nog een konijn uit de hoed:
  "Bovendien verklaart [getuige 15] dat dat is geweest op vrijdag 24 september 1999 in de middag en op de oprit naast het huis van het slachtoffer, terwijl de buren met wie het slachtoffer de dubbele oprit deelde hebben verklaard het slachtoffer die dag niet te hebben gezien en een van hen die middag buiten bezig was (zie hierboven [getuige 7] en [getuige 10]).".
  Kijken wij naar de lay-out van de woning + oprit, dan kun je meteen zien, dat je als buur -zeker op de inrit- de voordeur niet kunt waarnemen, dus van alles je ontgaat. Er waren ook nog eens werkzaamheden aan de gang, die de aandacht kunnen hebben afgeleid. De betreffende getuige werkte aan zijn motor, een werkje dat ook al gauw alle aandacht afleidt. En wat dacht u van WC-bezoek en een biertje?
  Nog wat: waarom heeft deze getuige geen melding gemaakt van de voortdurend gesloten gordijnen met brandend licht daarachter, als de reconstructie van Den Bosch klopt?

Oprit naast woning slo (winter)

Begroeiing destijds.

Verklaring golfvriendin

In TJ 164 verklaart de golfvriendin, die wij kennen van het telefoongesprek op 23 september, dat zij op 24 september met het slo wilde golfen, echter, "SLO had een andere afspraak en kon niet.". In TJ 164 treffen wij de aard van deze afspraak niet aan. Zou dit niet vermeld zijn? Of heeft de recherche geen interesse?

Mysterie getuige

In de officile stukken, dus inclusief TJ wordt niet gerept van een mevrouw S., die ook heeft verklaard het slo nog op 24 september te hebben gezien.