Discussie

Van andere zijde is tegengeworpen, dat de gegevens in TJ016 en TJ017 geen losstaande gegevens zijn, maar simpelweg uittreksels uit de PV-gegevens (PV 990952 28-09-1999), voordat deze in het PV verwerkt werden. De gegevens voor het PV werden pas zaterdagavond afgelezen uit het NWG. Dit werd gedaan door het BTO. De titel van TJ016 bevat ook de aanduiding: Uitlezen telefoon door BTO .
Voorts wordt wel verondersteld, dat TJ017 later is aangepast (wat betreft de opgenomen tijdstippen), dus geen originele mutatie is.

Daar valt echter nogal wat tegen in te brengen:

  1. TJ017 rept over de laatste vijf bellers. En toont het nummer van de schoonheidsspecialiste NIET. Dus kan niet op de PV-gegevens zijn gebaseerd. Hierin stonder meer bellers en het nummer van de schoonheidsspecialiste stond in de aantekeningen voor het PV duidelijk bovenaan vermeld als het laatste nummer (met nadruk).

  2. Bij het uitlezen van de gegevens voor het PV wordt melding gemaakt van 8 Nwe Bellers. Er zijn echter maar 7 nummers gevonden, dus de uitdrukking 8 Nwe Bellers kan nooit in de display hebben gestaan. Zodra je het NWG opent, verdwijnt de juiste telling. Het NWG was dus duidelijk eerder geopend (t.b.v. registratie TJ016 en TJ017). De uitdrukking 8 Nwe Bellers is derhalve een reconstructie.

  3. TJ017 geeft de juiste tijden (1 minuut te hoog), het PV niet (1 minuut te laag plus omrekenfout van 10 minuten). Ook de datum van de oproep van EL is correct in TJ017 en niet in het PV. De omrekeningen in TJ017 zijn gebaseerd op een iets andere aflezing van het horloge van de onderzoeker dan die van het PV (verschil van twee minuten afronding omlaag en omhoog, waaraan 10 minuten rekenfout werd toegevoegd).

  4. In het oriŽnterend onderzoek (2007; bijlage 33) is zowel van de zijde van de technische als van de tactische recherche verklaard, dat er 's middags telefonisch contact is geweest om de telefoongegevens  uit de Denver25HV door te bellen. Voorts is bevestigd dat kort na 15:00 uur de omrekening naar de juiste inbeltijden al is gemaakt (in klad) en doorgegeven. Bekend is, wie deze berekeningen heeft gemaakt en wie deze heeft doorgebeld . Voorts is bevestigd vanuit het recherche team dat er op dat moment voortdurend telefonisch contact was.

  5. Pas met TJ 107 wordt de laatste belactie uit het PV toegevoegd aan het tactisch journaal. De omrekenfout, welke uitsluitend in het PV voorkomt wordt op dat moment ook overgeschreven in het TJ. Dat was op woensdag 29 september. Toen (pas) heeft de recherche ook onmiddellijk contact gezocht met de schoonheidsspecialiste.

  6. De recherche had er alle belang bij, de geheugengegevens onmiddellijk uit het geheugen af te lezen, niet alleen om meteen op onderzoek te kunnen uitgaan, zoals blijkt uit de mutatie van TJ052. Hierin staat te lezen dat men op maandag 27 september het mobiele nummer van EL heeft uitgevonden. Maar vooral omdat men zich realiseerde, dat nieuwe oproepen -en die kwamen tijdens het onderzoek op het PD nog steeds binnen- oude gegevens uit het geheugen zouden duwen. Men wist nog niet, dat het geheugen niet vol zat en hoeveel ruimte het bood.

  7. In TJ107 staat expliciet geschreven, dat de schoonheidsspecialiste "na ontdekking" heeft ingebeld.

  8. In TJ 234 staat beschreven, hoe men op het spoor kwam van de oorzaak van de discrepantie tussen TJ017 en het PV, waaruit blijkt, dat de TJ017-gegevens er toen al net zo stonden, als wij ze nu nog lezen.