Sectiegegevens

De herkomst van de gegevens is in de bovenliggende paragraaf genoemd.

Ontbinding:

Zondag 13:00 uur:

 1. De buik was licht gewelfd en grotendeels in geringe mate grauwgroen.
 2. De wand van de maag was normaal dik en soepel.
 3. Het slijmvlies was gaaf, intact en verstreken (sic).
 4. De darmen vertoonden verder voor zover onderzocht, geen afwijkingen.
 5. Geen verkleuring van de organen in de buikholte.

Livor mortis

Zaterdag 13:00 uur:

Zondag 13:00 uur:

 1. De neus was enigszins rood tot paarsblauw. (ss)
 2. De neuspunt van het slo. was blauw verkleurd. ( bloeduitstorting.) (!) (TJ)
 3. Het hoofd was rozerood met verspreid talrijke kleine rode stipvormige huidverkleuringen.
 4. De linkerkant van het gelaat iets roder is dan de rechterkant
 5. In geringe mate wegdrukbare vlekken op de achterzijde van het lichaam.

Rigor mortis

Zondag 13:00 uur:

 1. In geringe mate aanwezig, met name in de beenspieren
 2. Maar ook vooral in de kaken, en wel zodanig dat onderzoek van de mond niet goed mogelijk was.

Ogen

Zaterdag 13:00 uur:

De ogen zijn open, de ogen glanzen, de ogen zijn nog bol, de pupillen nog zwart.
Vier aanwijzingen dus, voor een recent overlijden.

Algor mortis

Doordat een stoffelijk overschot afkoelt op een redelijk voorspelbare wijze, heeft het in het algemeen zin, om de inwendige temperatuur van zo'n stoffelijk overschot te meten en te vergelijken met een verwachting. Helaas lopen de theoriën over deze verwachting nogal uiteen.
Anderzijds kan toch wel aangetoond worden, of het stoffelijk overschot nog in een fase van afkoeling zit. Daartoe moet de temperatuur met een tussenpoos van één uur twee keer worden opgenomen. Het lijkt erop, dat in de DMZ geen enkele meting heeft plaatsgevonden. Daarvoor is geen enkel excuus te bedenken. Immers, aan de buitenzijde van het slo valt niet af te lezen, hoe het met de inwendige temperatuur gesteld is. Pas nadat het stoffelijke overschot in een duidelijke ontbinding is overgegaan, wordt de meting zinloos; de temperatuur loopt dan weer op.