Postbezorging

Video over de postbezorging

De postbezorging vormt een cruciaal element in de bewijsvoering van het OM omtrent het tijdsstip delict:

"Mij is bekend dat een aantal getuigen heeft verklaard dat zij mevrouw Wittenberg nog op 24 september 1999 in Deventer hebben gezien. Hiervoor is nooit bevestiging gevonden. Daarbij is betrokken dat is vastgesteld dat er op 25 september nog een aantal kranten in de brievenbus lag.
Zo zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze getuigen zich moeten hebben vergist."
 (Algemeen teamleider recherchebijstandsteam IJsselland voor het gerechtshof den Bosch 08-12-2003.)

Helaas zag men iets over het hoofd; er was een krant gepost, voordat deze gedrukt was; waarmee het onderzoek een totaal andere wending had moeten nemen...

Poststukken van 25 september
(5 items)

Autoblad, waarschijnlijk ingeworpen met de post

Huis-aan-huis blad

Deventer Dagblad van 25 september

Telegraaf van 25 september

post van 24 september
(7 items)

Deventer Dagblad van 24 september

Telegraaf van 24 september

Ligging van de post onder de brievenbus, op de mat in onderlinge volgorde.

Toelichting aard van de post - de kleuren corresponderen - de volgorde is van top naar mat.
(Rapport Technische Recherche) .

Wij hebben dus de beschikking over twee weergaven van de postbezorging: de beschrijving van de stapel in het rapport van de technische recherche -gebruikt voor de opsomming in het rechter kader- en de hierboven getoonde stapeling op een duidelijke foto in dat rapport.

In beide gevallen is het duidelijk, dat de veronderstelde postbezorging van 24 september plaats heeft gevonden na de bezorging van het Deventer Dagblad van 24 september. Dat blijkt zowel uit de beschrijving, als uit de foto, immers, het Deventer Dagblad van 24 september ligt volkomen vlak boven op de Telegraaf van 24 september, en onder de Telegraaf van 25 september is duidelijk bult te zien, waarin een stapeltje post past. De post van 25 september ligt geheel correct helemaal bovenop.

Echter: het Deventer Dagblad wordt op doordeweekse dagen pas rond 16:00 bezorgd (bron: Plv chef stadsredactie Deventer De Stentor/Deventer & TJ 747). De postbezorging heeft dan allang plaatsgevonden. De ogenschijnlijke volgorde van bezorging is dus onmogelijk.

Dit is afdoende om dit bewijs terzijde te schuiven, maar er zijn ook nog een aantal verdachte omstandigheden:

In deze foto's is het perspectief verwijderd.

De poststukken van 24 september liggen precies midden op de mat, de twee kranten precies op elkaar en de post in een heel smal stapeltje (zie de bult in de Telegraaf van de 25e). De post ligt bovenop de kranten, in plaats van er tussenin. De kranten liggen alle twee vrij ver van de bus. Het Deventer Dagblad ligt met de dwarse kant naar de kijker.

De poststukken van 25 september liggen recht onder de bus, en dus niet midden op de mat. Deze ligt wegens de doorstopper niet recht achter de deur. De post ligt in zijn geheel dicht onder de bus en is vrij wanordelijk geland. Deze poststukken zijn ingeworpen, nadat de deur voor het laatst geopend was; een deel ligt tegen de deur op.

De totale compositie van de poststukken van de 24e en de 25e. De Telegraaf van de 25e heeft het Deventer Dagblad van de 24e enigzins (voor-)uitgerold.

Kortom: in het bewijsstuk zit een onbegrijpelijke afwijking, die alleen verklaarbaar is, door aan te nemen, dat de postbezorging is nagebootst door de dader op vrijdag/zaterdag. Dit verklaart ook de geconstateerde vreemde asymmetrische en gedraaide plaatsing van de onderste poststukken.
Intussen is dit wel het bewijsstuk, dat de recherche ertoe verleidde, alle overige ter zake dienende bewijsstukken te negeren.