Reconstructies

Netwerkplanning Scenario Nunspeet Scenario Vaassen Scenario telefoongeheugen

Rond 20:00 rijdt Ernest Louwes de Veluwe op en raakt in een file verzeild. Hij moet nog een telefoongesprek voeren en neemt de kans waar, zodra de file nagenoeg tot stilstand komt. Zonder te weten, heeft hij nu te maken met de volgende nadelige condities, om dit te doen:

 1. de dekking, die KPN biedt op de Veluwe is marginaal, gezien de vele witte vlekken en stippen, die de dekkingskaart van KPN zelfs in 2000 nog toont.
 2. juist die bewuste dag bereikt de eerste geomagnetische storm sinds de installatie van het GSM-net in Nederland zijn toppunt en beschadigt in diverse basisstations een aantal hardware-componenten.

 3. de weersomstandigheden werken een versterkte refractie in de hand, zodat vele cellen boven hun normale reikwijdte uitstralen, waardoor de normale overname van gesprekken wordt verstoord.

 4. de file veroorzaakt, dat vele inzittenden naar de mobiele telefoon grijpen, om te waarschuwen voor een vertraagde aankomst en uit verveling.

 5. de file op de tegenoverliggende weghelft veroorzaakt, dat er een afscherming ontstaat tegen een onbelemmerde ontvangst van de in noordwestelijke richting gelegen stations, zodat het mobiele station deze als zwak registreert en daardoor een meer zuidoostelijke positie opgeeft aan de basisstations.
 6. het is koopavond in vele plaatsen in de buurt, er is op zich al verhoogd GSM-verkeer.

 7. de gecombineerde intercity Amsterdam-Groningen/Leeuwarden rijdt op het baanvak Nunspeet-'t Harde, de gecombineerde intercity Groningen/Leeuwarden-Amsterdam rijdt op het baanvak Nunspeet-Hardewijk en de stoptrein Zwolle-Amersfoort op het baanvak 't Harde-Nunspeet (1000-2000 passagiers; dienstregeling NS 1999-2000).

 8. de beide intercity's tussen Randstad en Twente bevinden zich vlak bij of in Apeldoorn. De stoptrein Apeldoorn-Zutphen vult zich net met instappende passagiers.
 9. Ernest Louwes zich bevindt zich vlak bij een zender, die dezelfde frequentie gebruikt als de zender in Deventer, maar juist in de verkeerde richting uitstraalt, zodat zijn mobiele telefoon de verkeerde zendmast detecteerd.

 10. Hierdoor detecteert de mobiele telefoon van EL de zender 14501; of misschien eerst een cell bij Vaassen. Deze cell is al bezet door andere bellers, zodat een overdrachtroutine start: uit de lijst wordt een nabuurstation aangeleverd, die overeenkomt met de door de mobiele telefoon eerder gedetecteerde cell 14501.

 11. Het gesprek vangt aan en gedurende EL geeft de gevraagde informatie door, de weduwe bevestigt de ontvangst van de informatie. Hiermee verstrijken 16 seconden. Daarna wordt het stil, door de ongunstige condities -een handover is niet mogelijk- valt de verbinding weer weg. Door het laatste antwoord van de opgebelde, in de trant van "dank u, dat schrijf ik even op", verkeert EL in de veronderstelling, dat de opgebelde het gesprek heeft afgebroken en laat het daarbij. De opgebelde is wellicht redelijk verbaasd over het einde van het gesprek, maar dit kunnen wij niet meer nagaan.
  Of ging het gesprek gewoon gratis door als gevolg van een door het netwerk aangevraagde Radio Link Failure procedure, waarbij een deel van het gesprek gewoon niet werd geregistreerd? En kon het gesprek op normale wijze worden afgerond?

In de drie onderliggende paragrafen worden drie mogelijke scenario's gepresenteerd. Eerst wordt in een aparte paragraaf uitleg gegeven van het planningssysteem voor GSM-netwerken en een reconstructie gegeven voor de KPN-planning zoals die plaatselijk gold in 1999.

Ligging verbinding ten opzichte van het relief op de Veluwe. Bron: http://www.vvtij.nl
Blauwe lijn.Positie file, afslagen en langsrijdende treinen rond 20:36 uur, 23 september 1999.


Verhoogde ligging van de A28 maakt hier goede ontvangst GSM-signalen mogelijk.


Intercity Zwolle Amersfoort volgens spoorboekje 1999 tussen Nunspeet en Harderwijk.


Stoptrein Zwolle Amersfoort volgens spoorboekje 1999 tussen 't Harde en Nunspeet.


Intercity Amersfoort Zwolle volgens spoorboekje 1999 tussen Nunspeet en 't Harde.

Uit verhoor Ernest Louwes 19 november 1999:
Hij meende toen de afslag Nunspeet te hebben genomen maar dit bleek achteraf niet logisch. Zodoende nam hij aan via afslag 't Harde te zijn gereden, maar wist dit niet meer 100% zeker.


Schema van de op 23 september uitgevoerde wegafzetting.


Plaats insnoering vluchtstrook, waardoor file-vorming optrad volgens de betrokken wegwerkers.

Louwes' eigen verhaal:
een paar auto’s voor mij reed een vrachtauto die opeens half naar links op de weg ging rijden teneinde te voorkomen dat de linksrijders er nog voorbij konden. De auto’s voor mij gingen dicht op elkaar rijden om te voorkomen dat er linksrijders konden invoegen. Ik heb aan dat ‘spelletje’ meegedaan omdat het onterecht doorrijden van sommige bestuurders mij ook altijd ergert. Het gevolg van dat bumper aan bumper rijden was echter wel dat ik pas aan de afslag dacht toen het viaduct [bij Harderwijk] al zo dichtbij was dat het te laat was om nog af te slaan.