Scenario 1Het eerste scenario plaatst Louwes in de omgeving van de oorzaak van de file, waarin hij ver­keerde. Dat hij in die file zat, moeten wij maar van Louwes aannemen. Wel weten we zeker, dat de file er was. Dat is goed ge­documenteerd, lees de paragraaf file. Hij grijpt halverwege Harderwijk en Nunspeet zijn mobiele telefoon (MS) en druk de gespreks­knop in. Op het moment van indrukken, hangt zijn MS aan een zender in de driehoek Huls­horst, Nunspeet en Vierhouten. Bedenk, dat iedere zendmast drie zenders vertegen­woordigt. Veel van deze zenders zijn nabuurstations van de zender in Nunspeet, die bakenfrequentie 3 uitzendt (de an­tenne, die NO ge­richt staat vanuit Nunspeet). Die antenne staat dus op Zwolle gericht, daar heeft de MS van Louwes helemaal niets aan.

Maar de MS krijgt toch de opdracht deze frequentie te scannen. En dat blijkt te lukken. Alleen is het nu niet Nunspeet, die dit sig­naal ver­zendt, maar het is de zender in Deventer, die doorkomt. Omdat de bijzondere propagatieomstandigheden dit toelaten, zie de paragraaf propagatie. De MS geeft in de terugkoppeling naar het netwerk daardoor de identificatiecode van Deventer door als reë­le optie voor het maken van een verbinding. Op het moment van indrukken van de gespreksknop, heeft het net­werk de beschikking over zeven opties, om het gesprek te kunnen la­ten plaatsvinden. Die opties ontleent het netwerk aan de rapportage van de MS zelf. De eerste optie is het station, waar Louwes al aan­hangt. Vervolgens zijn er zes andere, die overwogen kunnen worden. Overwogen is wat vreemd uit­gedrukt, een computerprogramma ver­deelt de beschikbare frequenties over de verschillende aanvragen.

En heeft daar te maken met twee invalshoeken:

1. Wat is het beste signaal volgens de opgave van de MS van Louwes?

2. Welke zenders hebben nog plaats vrij voor bellers?

Precies op het moment van bellen rijdt op het naastgelegen spoor in beide richtingen een ge­combineerde intercity langs (dienstregeling NS 1999), terwijl er ook nog een stoptrein achter één van de intercity's aanrijdt. Dan is het ook nog eens koopavond in de nabij gelegen steden Harderwijk en Apeldoorn. Tenslotte staat er een file, dus veel auto­mobilisten willen even laten weten, dat ze wat later thuis zijn en grij­pen naar hun mobiele telefoon. Congestie dus. De zenders langs de A28 laten stuk voor stuk 'vol' zien. Dat is volstrekt niet ongewoon, een telecomprovider moet voortdurend schipperen tussen de kos­ten op de langere termijn en het accepteren van een wat lager servi­ceniveau in een spitssituatie.

Zo komt het goed uit, dat juist de zender van Deventer nergens over ste­delijk gebied uitwaaiert en beschikbaar is, om het telefoontje van Louwes af te handelen. De zender staat gewoon in het lijstje acceptabele zenders, die de MS van Louwes had terug­gestuurd aan het netwerk. De zender heeft ook een wat groter vermogen dan welke andere zen­der in de regio. En staat pre­cies op Louwes gericht.


“Dag mevrouw Wittenberg, met Louwes, ik zou u nog terugbellen over ..”