Scenario 2In het tweede scenario is Louwes al wat dichter bij Nunspeet en heeft de MS van Louwes con≠tact met bijvoorbeeld een zender bij Epe of Vaassen. Vaassen had toen al twee zendmasten. Of ze allebei kanaal 3 voerden in de nabuur≠lijst, kan niet worden vastgesteld. Wel staan zij allebei op de gerecon≠strueerde netwerkplanning rond 14501. En omgekeerd belde Louwes wel al eens vanuit Deventer via Vaassen en Epe. Dat is ongeveer even ver. Gezien de versterkte propagatie vormen deze zenders reŽle mogelijk≠heden voor een direct contact, zo'n 10 tot 15 km vanaf de A28. Ook zonder versterkte propagatie moet dit nog kun≠nen, als de drukte dit nodig maakt. In de paragraaf tracing is de trace besproken, die Deventer on≠der de toen heersende atmosferische omstandigheden met Nunspeet verbond.

Dezelfde tra≠ce blijkt ook Vaassen perfect met Nunspeet te verbinden. Dit zou ook voor Epe gegolden heb≠ben. De antennes van Vaassen en Epe stonden ook vrijwel precies op de A28 gericht. Het kan zomaar zijn, dat de ontvangst van signalen aan de noordkant van de A28 werd ge≠blokkeerd door meerijdende vrachtwagens en tegenliggers. Ook krijg je bij versterkte propa≠gatie te maken met het ver≠schijnsel interferentie, waardoor sterk doorkomende signalen in≠eens niet meer duidelijk zijn, omdat ze van alle kanten lijken te komen. De technische term is 'multipath'. Multipath is dan weer constructief, dan weer destructief.

Zowel Epe als Vaassen werkten met een andere bakenfrequentie dan Deventer, dus ook met een andere bakenfrequentie dan de vaker genoemde 10515 - Nunspeet. Deze zenders wer≠den dus niet door 'Nunspeet' gestoord.

In dit sce≠nario zitten ook Epe en Vaassen vol met bellers. Uit de file en de intercity's. En langs Epe en Vaassen lopen ook nog twee drukke we≠gen, de A50 en de N794. Ook nu weer moet de MS alle frequenties van de buren scannen en de re≠sultaten terugkoppelen naar het netwerk. Daar zit Deventer dan gewoon bij. Want Vaas≠sen, Epe en Deventer zijn buren. De frequentie van 10515 - Nunspeet levert op de plek waar Louwes rijdt helemaal geen storing, want de bijbehorende zender wijst naar Zwolle en Lou≠wes komt aanrijden uit de richting van Harderwijk.

Goed, de MS wil bellen en het netwerk overweegt een lijst van zeven zenders, inclusief De≠venter. Epe en Vaasen zitten zelf dus vol, omdat ze met maar liefst drie verkeersaders te maken hebben. Voordat het gesprek kan aanvangen, moet het netwerk een andere zender voor de MS van Louwes ritselen. Een dergelijke ingreep wordt 'directed re≠try' genoemd. Van die zeven zenders liggen een aantal nog dichter bij de A28 dan Epe of Vaassen zelf en ook die zijn natuurlijk ook vol.

Nog verder weg, de andere kant op, ligt Deventer. Nogmaals, uitgerekend de zender met het grootste vermogen van alle zenders in een wijde omgeving....


“Dag mevrouw Wittenberg, met Louwes, ik zou u nog terugbellen over ..”