RekenenIn de afbeelding ziet u twee sporen uit de Deventer Moordzaak: spoor #4 en spoor #10. Ze hebben onderling gemeen, dat ze allebei een even sterk DNA-profiel opleverden met maxima van 4000 RFU.


Links spoor #4, een passieve druppel bloed van het slachtoffer, uitgeknipt langs de gele stippellijn. Rechts spoor #10, waarin zich een kleine bloedvlek bevindt, die door het NFI is toegeschreven aan Louwes. Ook hier weer uitgeknipt langs de gele stippellijn.

De afbeeldingen zijn op dezelfde schaal. Met digitale technieken is het mogelijk de verhouding tussen de gecombineerde omvang en intensiteit van de twee bemonsterde bloedsporen uit te drukken:

 links : rechts = 18 : 1.

Dat valt ook met het blote oog wel in te schatten. Links is een bloedspoor van het slachtoffer, vers op de blouse gedruppeld tijdens het delict. Volgens het NFI zien we rechts een bloedspoor van Ernest Louwes en is zijn DNA-profiel uit dat bloedspoor afkomstig. Het slachtoffer is dood, dat weten we zeker. Ze werd ante en post mortaal onderzocht en bleek verder gezond, wat betekent, dat haar bloed tussen de 4000 en 10000 witte bloedcellen per microliter bevatte. Het spoor van Louwes zou 18x zo rijk moeten zijn aan witte bloedcellen, want zijn DNA-profiel was even sterk terwijl er 18x minder bloed zichtbaar is. Dus zou het bloed van Louwes tussen de 72.000 en 180.000 witte bloedcellen per microliter moeten bevatten, want de witte bloedcellen zijn de enige bron van DNA in bloed. Deze conditie wordt in medische termen betiteld als leukostasis. Indien onbehandeld, ligt het sterftecijfer tussen de 20 en 40% per week. Het is duidelijk uit het dossier dat Ernest Louwes niet werd behandeld, dus moet hij zijn gestorven.

Tenzij de hypothese van het NFI niet klopt.

Het gaat op meer onderdelen hier helemaal mis.
In de onderliggende paragrafen laat ik eerst iets over de methode zien en vervolgens behandel ik drie invalshoeken:

  1. Spoor #10 zou volgens de NFI-hypothese veel te veel DNA bevatten
  2. Twee sporen zijn supersterk, zonder dat daarvoor een verklaring is afgegeven. Zij ridiculiseren de redenering, die het NFI achter spoor #20 plaatste.
  3. De redenering rond de rozerode vlekken en de controlemonsters.