The body and the scene of the crime -if you look closely enough- will give you the answers and if they don't, than maybe for some reason, something is clouding your judgement.
Tony McHale - An Academic Exercise -1998. Silent Witness Season 3, Episode 1

MO Delict

Video over messpoor

In grote lijnen wordt hier de reconstructie gevolgd, die het eerst op het weblog van Maurice de Hond verscheen, getiteld: DE DYNAMIEK VAN DE MOORD OP MEVR. WITTENBERG (Gereviseerde versie van 28 januari 2007).

Hierin worden drie fasen van geweld onderscheiden:

  1. Lichamelijk geweld
  2. Wurging
  3. Messteken

Er zijn aanwijzingen, dat het geweld startte in de hal en eindigde in de woonkamer, voor de haard. Intussen werd het slachtoffer verplaatst. Het patroon van livor mortis maakt dit zeer aannemelijk. Ook de aanwezigheid van natte druppels in de gang en een natte vlek op het parket in de woonkamer maken dit aannemelijk.

  1. "Het eerste fysieke geweld betrof met grote waarschijnlijk een aanval met een slagwapen of anders eventueel een conflict in een kleine ruimte met veel horizontale en verticale obstakels. Waarschijnlijk is de weduwe gewurgd op de plaats waar ze in eerste instantie is aangevallen en was ze daarbij al versuft of bewusteloos door de harde klap in haar nek. Bewusteloosheid is niet alleen aannemelijk gezien de ernst van de klap op haar achterhoofd maar ook gezien het feit dat de weduwe zich aantoonbaar niet heeft verweerd tijdens de wurging". Zo werden er geen huidcellen onder de nagels aangetroffen. De dader(s) werd(en) niet gekrabd.
  2. "De weduwe is gewurgd terwijl ze op haar rug lag en de moordenaar met beide knieën haar borstkas indrukte. Door met zijn volle gewicht kracht te zetten op de hals, met gebruikmaking van één enkele (waarschijnlijk rechter) wurgende hand, zijn zowel de striemvormige bloeduitstorting als alle ernstige inwendige schade en de stuwende werking in de hersenen goed verklaarbaar. Het patroon van de ribbreuken onderschrijft dit scenario volledig. Als aannemelijk alternatief op dit scenario zou de moordenaar in plaats van zijn hand een hard voorwerp kunnen hebben gebruikt."

Deze laatste verklaring wordt hier aangehangen. De suggestie is gegeven, dat een golfclub gebruikt kan zijn bij het inleidende geweld (slag op het achterhoofd) , waarna de steel gebruikt werd bij de verwurging. De schade aan tongbeen en strottenhoofd suggereren dit, evenals de scherpe markering in de hals. (Foto's in het genoemde verslag.) Strikt genomen wordt het scenario van een inleidende klap niet ondersteund door de sectiegegevens. De waargenomen schade in de hersenen is consistent met de verwurging, maar minder met die van een zware slag. Ofwel, de schade aan het hoofd kan heel goed post mortem zijn.

De verklaring voor de gebroken ribben wordt hier niet gevolgd. Een logische houding om de daad uit te voeren lijkt ver te zoeken. Voorts is al gesteld, dat het slo waarschijnlijk buiten bewustzijn was, de noodzaak lijkt te ontbreken. Het enkele leunen op het slo zou zomaar niet leiden tot een dergelijke massieve schade. Voorts valt op de de bovenste rib links gebroken is, de rib, die wordt afgeschermd door het sleutelbeen. Dat sleutelbeen is echter niet gebroken. Dit is feitelijk onmogelijk. Dit wordt nader besproken in een aparte paragraaf.

  1. "Vijf vrijwel identieke, parallel gelegen scherprandige huidperforaties aan de links-/voorwaartse zijde van de borst, waarvan enkele met een z.g. “torpedovorm” Rond de middelste huidperforatie bevond zich een gebied met vlekkig vaalbruine kleur (kneuzing?) Tekenen van inademing van bloed. De steekletsels ter plaatse van de borst zijn zondermeer dodelijk verlopende letsels. Gelet op de massale bloeduitstorting zijn de steekletsels bij leven opgeleverd."

De laatste opmerking wordt hier niet gevolgd. Van vele zijden is opgemerkt, dat dergelijke verwondingen, aangebracht bij een nog levend slachtoffer onmiddellijk de kleding van het slachtoffer hadden doen drenken in bloed. De opmerking 'massale bloeduitstorting' komt cureus over, gezien de observatie van de Technische Recherche op de plaats delict:

Rapport Technische Recherche
12 november 1999
Citaat (..)in de borst van het slachtoffer zagen wij steekwonden. Op de borst van het slachtoffer zagen wij nagenoeg geen bloed.

Voorts is het denkbaar, dat bloeduitstortingen post mortem ontstaan bij het uitoefenen van extreme kracht. Dit zal verderop verklaard worden. Tenslotte zal worden betoogd, dat het ontbreken van bloed in de luchtpijp zich niet verstaat met de mogelijkheid van inademing van het bloed.