Ribbreuken

Video over messpoor

Vier  mogelijke oorzaken worden hieronder onderzocht:

  1. gebroken bij een greep van achteren
  2. gebroken bij het steken
  3. besprongen met beide knieŽn
  4. krachtuitoefening op het borstbeen

Er was breuk van de eerste (*) t/m negende rib (voorwaarts en enkele centimeters links van het borstbeen met plaatselijk bloeduitstorting) en er was breuk van de derde t/m achtste rib rechts voorwaarts (op enkele centimeters afstand van het borstbeen) met plaatselijk bloeduitstorting.

Rond de middelste huidperforatie bevond zich een gebied met vlekkig vaalbruine kleur (kneuzing?).

Tijdens de sectie werden twee rijen ribbreuken ontdekt: rechts 3 t/m 8, links 1 of 3 t/m 9. Niet helemaal duidelijk is het, of de twee bovenste ribben links nu wel of niet gebroken zijn. Er zijn twee verschillende beschrijvingen.
Uit de handgeschreven aantekeningen van de patholoog-anatoom zou je moeten afleiden, dat het ging om 3 t/m 9.
Dat zou logische kunnen zijn, omdat dan alleen de ribben, verbonden aan het centrale deel van het borstbeen zouden zijn aangetast. Tussen het centrale deel en het bovenste deel (manubrium geheten) kan het borstbeen scharnieren en wordt een op het onderste deel uitgeoefende druk verminderd overgedragen.
 De plaats van de breuken staat beschreven als enkele centimeters vanaf het borstbeen. Dan zouden het feitelijk breuken in het verbindend kraakbeen (blauw) zijn. In dat geval is de nummering van de ribben kunstmatig, want de onderste kraakbeen-delen verbinden meerdere ribben tegelijk aan het borstbeen.

(*) Uit de handgeschreven aantekeningen van de patholoog-anatoom bleek hier 'derde' te moeten hebben gestaan.

Bespreking mogelijke oorzaken:
1 Gebroken bij het steken. Dan verwacht je geen schade aan de rechter zijde van de romp. Ook kan dan niet worden verklaard, waarom de lager gelegen ribben afbraken.
2 Greep van achteren. Hierbij beknellen de armen ook de zijkanten van de ribbenkast. Je verwacht dan: meerdere plaatsen kunnen breken en de reeks ribben, die breekt is niet veel groter dan dat de armen breed zijn, dus hooguit een stuk of vier aan beide zijden. Ribben zijn vooral kwetsbaar in de bocht. Daar zijn ze heel gebleven. Er zijn aan de zijkanten van de romp ook geen kneuzingen gevonden. Een vergelijkbare krachtsuitoefening moet tijdens de verwurging op hals en nek van het slachtoffer zijn uitgeoefend. Daarbij braken de sleutelbenen (groen) niet.
3 Besprongen met beide knieŽn en onderbenen op de romp. Jonge honden en katten beschikken over het vermogen, om met vier poten gelijk te springen en te landen. Een soortgelijk acrobatisch kunststukje is nodig, om met beide knieŽn en onderbenen op een ander persoon te landen. Overigens zou de schade aan de romp dan veel onregelmatiger zijn, omdat de landing de grootste impact zou hebben op de plaatsen, waar de knieŽn het eerst terecht komen. Voorts zou de schade dan moeten bestaan uit het versplinteren van diverse ribben en het binnendringen van deze splinters in diverse organen.
4 Bij het uitoefenen van excessieve druk op het borstbeen, zoals wel is geconstateerd bij slachtoffers na hartmassage (CPR = cardiopulmonary resuscitation), worden met name op anterolaterale posities de ribben gebroken. In feite wordt nu het borstbeen uit de ribbenkast geduwd. Het verschijnsel is in de literatuur expliciet bestudeerd voor jonge kinderen, omdat het een herkenningspunt vormt tussen de gevolgen van CPR en bruut huiselijk geweld. De hier onder gegeven citaten bevestigen de keuze voor deze mogelijkheid.
Daarnaast kan worden vastgesteld, dat juist boven het borstbeen op de blouse een vlekkerige structuur zichtbaar is, die verklaard kan worden door het op die plaats met kracht leunen op het borstbeen. Voorts laat zich nu verklaren, waarom links meer ribben braken, dan rechts: de druk was bedoeld voor het hart. Tenslotte werd er midden links op de ribbenkast een verkleuring/kneuzing waargenomen ('rond de middelste steekwond').


Binnenzijde blouse vertoont een gele verkleuring, die zich goed laat verklaren door herhaalde druk, uitgeoefend op het borstbeen.De vlek onder de middelste steekwond lijkt op een handafdruk.


drukuitoefening

De vochtvlek zit op precies dezelfde lokatie als de drukvlek op de voorzijde; de vochtvlek zit tevens op een plek, waar de rug normaal gesproken geen contact heeft met de ondergrond (contact verwacht je rond de schouderbladen).

drukuitoefening

Onder de crimescope is de plek waar kracht op het borstbeen is uitgeoefend goed zichtbaar.

Verwijzingen:
Rib fractures identified at post-mortem examination in sudden unexpected deaths in infancy (SUDI) Weber, Martin A. | Risdon, R. Anthony | Offiah, Amaka C. | Malone, Marian | Sebire, Neil J. Forensic Science International. Vol. 189, no. 1-3, pp. 75-81. Aug. 2009:
Fresh anterolateral* (1) fractures, which may be multiple (2), contiguous  (3) and even bilateral (4), are highly likely to be related to resuscitation if there are no other associated injuries (5).
De nummering is toegevoegd, omdat in dit geval aan alle 5 voorwaarden wordt voldaan, ook de vijfde: zo is op de rechter onderhelft van de borstkas geen enkele (oppervlakkige) verwonding geconstateerd, terwijl daar toch zes ribbreuken zijn vastgesteld. Uiteraard is hier geen sprake van een kind, maar het is duidelijk, dat bij een volwassene de kraakbeenzone door verbening nog gemakkelijker breekt, met het ribbreukenpatroon, zoals hier geschetst als resultaat.
Rib fractures identified at post-mortem examination in sudden unexpected deaths in infancy (SUDI) WEBER Martin A; ANTHONY RISDON R.; OFFIAH Amaka C.; MALONE Marian; SEBIRE Neil J. Forensic science international 2009, vol. 189, no1-3, pp. 75-81:
All of the resuscitation-related fractures were situated in the anterolateral chest, in contrast to NAI-associated fractures, which were located in the anterolateral and/or posterior chest (NAI: non-accidental injury).
Rib fractures in infants due to cardiopulmonary resuscitation efforts. Dolinak,D American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2007 vol.28(no.2):
Subtle fractures of the anterolateral aspects of the ribs were discovered in 8 (11%) of the 70 cases. In 7 of the 8 cases, multiple ribs were fractured (ranging up to 10 rib fractures), and in 5 of these cases, the rib fractures were bilateral. (..) These anterolateral rib fractures in infants are the likely correlate of anterolateral rib fractures that are not uncommonly seen in the adult population, resulting from resuscitation efforts.

*) Aan de voorkant uit het midden.

De betekenis van het voorafgaande ligt in de kennelijke noodzaak voor de dader(s), om deze techniek (druk op het borstbeen) toe te passen voor het creŽren van een bepaalde indruk. De kennelijke indruk moest worden gevestigd, dat het overlijden het gevolg was van een bloedige steekpartij. Alleen leverde de steekpartij weinig bloed op, het meest waarschijnlijk, omdat het slachtoffer al dood was (n.b. waren er meerdere slagaders getroffen en toch vloeide er maar weinig bloed).
Om toch een bloedbad te suggereren, was dus bloed nodig, dat via druk op het borstbeen werd omhoog gepompt. Zo is ook het merkwaardig verloop van de bloedsporen (dikke, loodrecht omlaag vallende druppels) bij het mes te verklaren.

Dat de patholoog-anatoom Dr. Visser (NFI) ook een druk op het borstbeen voor ogen had, kan volgen uit de illustratie, die hij gebruikte in een rapportage ten behoeve van het oriŽnterend onderzoek aangaande de messteken:

orienterend onderzoek