Verwurging

Video over messpoor

Het NFI draait om de doodsoorzaak heen, bij monde van Dr. Visser:

"Volgens de patholoog-anatoom wordt het intreden van de dood door de combinatie van deze letsels zonder meer verklaard.
De steekletsels ter plaatse van de borst zijn zonder meer dodelijk verlopende letsels.
Gelet op de massale bloeduitstorting zijn de steekletsels bij leven opgeleverd. De gebleken ribbreuken zijn, gelet op de omgevende bloeduitstorting, voor of kort na het overlijden opgeleverd.
De letsels ter plaatse van de hals zijn ernstig en levensbedreigend en zouden op zich het intreden van de dood kunnen verklaren.
De letsels zijn bij leven of rond het overlijden opgeleverd gelet op de aanwezige bloeduitstorting.
De onderhuids gelokaliseerde bloeduitstorting ter plaatse van het achterhoofd/nek is opgeleverd door inwerking van uitwendig mechanisch botsend geweld zoals bijvoorbeeld een slag of een val.
Het is goed mogelijk dat het oplopen van dit letsel van betekenis is geweest ten aanzien van de hersenfunctie (bijvoorbeeld bewusteloosheid).
Het intreden van de dood van het slachtoffer kan worden verklaard door een combinatie van geweldsuitwerking ter plaatse van de hals en borst."
(arrest Den Bosch, 9 februari 2004)

Wij krijgen een snoepwinkel gepresenteerd, om lastige vragen te vermijden. Uit de literatuur is eenvoudig af te leiden, dat het slachtoffer tijdens de verwurging het leven liet. Kijk naar de vele bloedstuwingen die werden waargenomen:

  1. De schedelhuid toonde verspreid een rozerode kleur en kleine stipvormige bloedinkjes.

  2. In het gelaat, ogen en tot achter de oren waren rode stipvormige/stervormige verkleuringen. Deze wezen op bloedstuwing

  3. Aan de oogleden waren talrijke kleine stipvormige rode huidverkleuringen zichtbaar.

  4. Het tandvlees toonde talrijke verspreide kleine stipvormige rode slijmvliesverkleuringen.

Indien het hart bij de steekpartij al was geraakt, zou de oorzaak van de bloedstuwingen (overmatige bloeddruk) reeds zijn weggenomen. Derhalve vond de verwurging het eerste plaats, eventueel na een klap op het achterhoofd (en dat was weer erg waarschijnlijk wegens het ontbreken van afweerverwondingen).
Dat de verwurging dodelijk was is ook duidelijk. Wij tonen hier een aantal afbeeldingen ter illustratie. Zie, over welk een groot gebied de schade zich laat nawijzen.

Organen in de hals, die gevaar lopen bij verwurging.

Het tongbeen was gebroken, op zich al dodelijk.

Het strottenhoofd was op drie plaatsen gebroken.

De wervelkolom was bij de vijfde wervel gebroken.

Uit de bespreking van de messteken, bleek ook al, dat de messteken pas na overlijden werden aangebracht. Ook de ribbbreuken werden na overlijden opgeleverd, want wij lezen in het sectie-rapport: "Diverse ribbreuken: derde tot en met negende rib rechts en derde tot en met achtste rib links, waarvan enkele met omgevende bloeding". Dus zeker niet alle en dat had bij leven wel zo moeten zijn. Andersom zijn bloeduitstortingen op zich ook na overlijden nog mogelijk.