De sectie

Er bestaan drie sectieverslagen, één staat in het tactisch journaal, de 'vertaling' van de sectiegegevens, zoals gezien/gehoord door de leden van de technische recherche, die bij de sectie aanwezig waren. Daarnaast bestaat er een volledig sectierapport en een samenvatting eruit. Tussen de drie versies bestaan verschillen, helaas....
Er zou ook een rapport moeten bestaan van de eerste schouw, door de GGD-arts ter plaatse op het PD. Daarvan bestaat echter geen enkel verslag!!!
Daarnaast zou men de foto's van het PD kunnen beschouwen als sectiegegevens. Deze zijn in te zien via het in 2004 verschenen NFI-rapport over de sectie-gegevens, die in haar ogen relevant waren voor het sporenonderzoek.

Hier geef ik eerst een opsomming van alle sectie-gegevens, die ik van het net en uit het tactisch journaal bijeen kon schrapen. Deze zijn ook gebruikt voor paragraaf 3.4 (post mortem) met onderliggende paragrafen en paragraaf 5.4 (livor mortis)

Sectiegegevens (*)

*) Op het net wordt geciteerd uit het voorlopige sectieverslag, het volledige sectieverslag en het samenvattende sectieverslag. Daarnaast is een samenvatting in het Tactisch Journaal opgenomen. Hier is de informatie 'vertaald' door de technische recherche. Hier is spaarzaam gebruik van gemaakt. Tevens bestaan er citaten uit de conclusies van de patholoog-anatoom.
Waar wat vandaan komt, valt uiteindelijk niet meer te reconstrueren. Derhalve zijn duplicaties te verwachten en overgenomen.