Vingersporen

Aftasten positie ribben op verschillende lokaties:

De hoofdvraag is: is de afdruk op de linker illustratie een per ongeluk achtergelaten spoor, of is dit bedoeld voor de toeschouwers? Daarbij is het in de eerste plaats opvallend, dat het spoor op zo'n vreemde plek zit, namelijk op een vouw, waar in eerste instantie een bloedvlek onder schuil ging:


De vlek op de PD (links) en in 2003 (r). In de plooien (geel) zit nog vloeibaar bloed, dat er bij het gladtrekken is uitgevloeid. Bij die handeling (dus tijdens het onderzoek) zijn meerdere nieuwe vlekken gevormd. Uit de structuur lijkt naar voren te komen, dat de plooien zijn gevormd, nadat het vingerspoor op de blouse terecht kwam, zie de omvang van het in groen geaccentueerde detail. Het in violet weergegeven detail spreekt dit tegen. Langs de linker zijde gemeten, is het spoor 7 cm lang.


In een rapport over dit merkwaardige spoor uit de groep rond Maurice (de dader droeg handschoenen.pdf), wordt nog op andere sporen gewezen. Deze sporen zijn echter pas na de vondst van het slo ontstaan, c.q. gelijken totaal niet op het hier getoonde spoor (met name de stippenstructuur ontbreekt - zie de afbeelding hier). Een mogelijke verklaring hiervoor kan dus zijn, dat dit spoor moedwillig werd achtergelaten, en dat de dader voorts gewoon gebruik maakte van meer geŽigende beschermingsmiddelen (latex handschoenen).
Deze indruk wordt versterkt, doordat de PD vrijwel vrij was van vingerafdrukken en er geen vezels werden aangetroffen.

Hiervoor pleit ook het feit, dat de afdruk van de handschoenvinger ca. 2 cm breed is, en de gesuggereerde afdrukken op de afbeelding rechtsboven een vingerbreedte van ca. 1,5 cm te zien geven.

Voorts een kleine test: voel met uw vinger, waar uw ribben zitten. En beantwoord nu de volgende vraag: over welke lengte kwam uw vinger in contact met uw borstkas. 2 cm, 5 cm of 7 cm? En als u 5 of 7 cm antwoordt, hoe komt het, dat uw andere vingers niet in de weg zaten? Onnatuurlijk? Hoe bedoelt u?

Normale handhouding bij aftasten.

Het maken van een afdruk van de gehele vinger is niet eenvoudig...