Getuigen

Video over belangrijke getuigen (1)

Video over belangrijke getuigen (2)

Wanneer zijn getuigen op hun best..

Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand: als hun herinneringen nog vers zijn. Of als zij duidelijke aanknopingspunten kunnen vinden voor hun herinneringen.

Als wij overzien, welke betekenis getuigen speelden in het vaststellen van de loop van de gebeurtenissen, dan stuiten wij op vreemde tegenstellingen:

  1. Getuigen, die heel kort na ontdekking van het delict werden gehoord werden genegeerd en buiten de dossiers gehouden.
  2. Getuigen, die met sterke aanknopingspunten kwamen, werden genegeerd c.q. werden niet verder gecontroleerd.
  3. Getuigen die niet tot een getuigenis kwamen, ook al hadden zij vrij zeker iets nuttigs te melden.
  4. Getuigen, die kwamen met onjuiste data, werden niet gecorrigeerd. Waren zij wel gecorrigeerd, dan was EL niet eens verdacht geweest.
  5. Om bepaalde getuigen te 'neutraliseren' werden jaren later nog nieuwe getuigen aangevoerd.

In het volgende worden de getuigen besproken, die op de een of andere manier iets te zeggen hadden of hadden kunnen zeggen over de gebeurtenissen rond 24 september.
Daar zitten ook getuigen bij (de beheerder, de ex-vriendin), die later door het onderzoek van de fam.Waisvisz en Maurice de Hond c.s. naar voren werden geschoven, om een alternatieve verdachte naar voren te kunnen schuiven. Met als enig resultaat: meer verwarring.
Deze laatste pogingen hadden een merkwaardig neveneffect: zij versterkten Maurice de Hond c.s. in de door het OM gesteunde mening, dat de weduwe donderdag was vermoord. Hoe zo monsterverbond?