Netwerk planning

Bij netwerk­planning is het de kunst om met een minimaal aantal fre­quenties een maximaal aantal gebruikers aan goede verbindingen te helpen. De frequenties mogen el­kaar niet storen en tevens moet er zoveel mogelijk ingespeeld worden op de vraag. Dat alle­maal vraagt om een constante zorg. Soms komen er masten bij en dan moet alles weer her­schikt worden.


Als uitgangspunt kiest men een opstelpunt (zendmast) met door­gaans drie antennes, die drie sectoren rondom aanstralen. Zo'n antenne kun je ook zender noemen en zo'n sector ook cell. Zender, antenne, sector en cell zijn dan gewoon inwisselbare be­grippen. In een bijbeho­rende kaart worden deze sectoren schetsma­tig ingetekend als drie zeshoeken rond een cen­traal midden, de zend­mast met de drie zenders. Vanuit dit concept is het nu mogelijk steeds meer zeshoeken en opstelpunten aan één te rijgen tot een soort tegel­vloer, de dekkings­kaart. Een waarschuwing is hier op zijn plaats. De tegelgrootte beperkt de reikwijdte van de antennes niet. Die is vaak veel groter. Dat is ook wel nodig; omdat er maar rond 24 abonnees op een zender passen, worden abonnees soms over tegels heen ge­tild naar antennes verderop op de tegelvloer. De netwerkplanning moet dat proces optimaliseren.
 


Indien cell 10515 (de eerder door Rijnders genoemde zender in Nunspeet met ba­kenkanaal 3) in het cen­trum wordt genomen, kun je nu een theoretis­che kaart tekenen met twee concentrische ringen hier om­heen. Alle op deze kaart lig­gende cellen zouden nu bakenkanaal 3 in de nabuurlijsten hebben. Dat zijn er dus heel wat, namelijk 18. Minder heeft geen zin, want dan heeft de selectieprocedure, die de mobiele telefoon uitvoert geen nut. Deze kaart is getekend in overeenstemming met de gegevens van Antennebureau anno 1999 en de gegevens die Machielse in zijn conclusie van 2007 opsomde. Als Louwes bij één van de groene sterren reed, moet hij de frequentie van bakenkanaal 3 opgegeven hebben gekregen, terwijl hij dat baken nog niet kon scannen. Maar hij kon wel het bakensignaal uitgezonden door 14501- Deventer scannen.
Uit de telefoongegevens van Louwes (Call Detail Records) kan worden afgeleid welke zenders een speciale relatie hadden met cell 14501 - Deventer. Als ik nu de gegevens van Machielse (2007), de CDR-lijsten en de gegevens van Antennebureau rond Deventer combineer kan ik weer een dekkings­kaart voor 1999 recon­strueren, nu rond zender 14501. Opvallend hierin is, dat de cellen aan de kant van de Veluwe veel groter zijn, dan die aan de oostoever van de IJssel, die zich allemaal binnen de gemeente­­­­­grenzen van Deventer bevinden. De cellen helemaal aan de westkant liggen vrij dicht bij de A28.