Mise-en-scene

Video over de postbezorging

Op vele pagina's op deze site kwamen wij voorbeelden van het ensceneren van de plaats delict tegen.

schematisch overzicht

Schema, gemaakt met FreeMind.

Omdat wij hier niet alle aspecten tegenkwamen en het overzicht hierop ontbreekt, hier een overzicht en nog enige uitwerkingen:

Requisitor
Advocaat-generaal J. Brughuis Den Bosch 26 januari 2004
Citaat Waar de gang van zaken rond de Stichting en, meer in het algemeen, rond het testament in de richting zou kunnen leiden van andere verdachten, geldt dat ook nog voor iets anders: de fles wijn op het tafeltje. Ik denk, dat het helemaal niet zo gek is te veronderstellen, dat getracht is (evenals bij het testament) een dwaalspoor uit te zetten. Louwes zelf drinkt niet, ook geen wijn.
Op het tafeltje stond, behalve een vol glas jus d'orange, een volle, doch ontkurkte fles wijn.
De getuige [buurman] (blz 219 en 220): een fles wijn werd pas ontkurkt, als het bezoek er was. De fles werd altijd op de schouw geplaatst om te chambreren. De getuige [kennis] (blz 254): als ze alleen was, dronk ze geen wijn. Dat vond ze zonde. Als de fles, die op de foto te zien is, wijn is, dan zou die daar staan omdat er een verschrikkelijk goede bekende op bezoek zou komen. De fles zou ze dan op de schoorsteenmantel zetten om te chambreren. Het openen van de fles liet u echter meestal aan het bezoek over. (Verklaring getuige [bekende]). Ook de getuige [huishoudster] verklaart, dat een fles wijn altijd op de schoorsteenmantel werd geplaatst om te chambreren. (dus niet op het tafeltje.)
Overig Als we ervan uitgaan, dat het slachtoffer een bezoek verwachtte, die ze belangrijk of aardig genoeg vond om een fles wijn klaar te zetten, dan is het vreemd dat:
Die fles niet staat waar hij dan behoort te staan, n.l. op de schoorsteenmantel;
De fles al ontkurkt is;
Die bezoeker niet op haar kalender staat vermeld.
Het is niet aannemelijk, dat het slachtoffer, een dusdanig goede kennis voor de deur ziend, hem binnenlatend, vervolgens alsnog een fles wijn heeft gepakt. Zij zou eerder wat verontwaardigd zijn, dat zij niet op een dergelijk bezoek was voorbereid. (Ze zette -getuige [buurman], [kennis] en [huishoudster] - de wijn immers reeds enige tijd van tevoren klaar als er een bezoeker werd verwacht). Misschien is de fles wijn wel op het tafeltje geplaatst omdat de moordenaar ons wil doen geloven, dat er een bezoeker is geweest, om goede bekende, die wijn dronk.
Daarbij zijn dan een paar kleine fouten gemaakt. De plaats van de fles, het ontkurken ervan en het voorbijgaan aan de vaste gewoonte van het slachtoffer elk bezoek te noteren op haar kalender.
Betekenis en commentaar Het OM gaat er dus van uit, dat er enscenering heeft plaatgevonden.
Alle signalen, dat er nog meer enscenering heeft plaatsgevonden zou het OM dus vanaf dit moment ernstig moeten nemen.

Waarom zou de dader zich maar tot één gelegenheid beperkt hebben?
Het rapport van Maurice de Hond c.s. omtrent de redenering van de AG is steekhoudend. Overigens zou een goede bekende zowel van de lekring, als van de schoorsteenmantel moeten weten. Wellicht moest de fles helemaal geen visitie suggereren doch alleen maar een tijdstip van de moord onderstrepen: etenstijd.

De serretafel t.o.v. de PD (achter de eettafel). Let op de opeenhoping van attributen, waardoor geen enkele 'functie' van deze attributen tot zijn recht komt.

Item Mogelijke bedoeling. Probleem in de enscenering Probleem in de uitwerking c.q. consequentie
Fles wijn Delict rond etenstijd. Niet aangeroerd, geen vingerafdrukken (gevonden of gezocht). Maaginhoud geeft aan +6 uur na laatste maaltijd.
Glas jus Idem. Idem. Idem.
Schort Idem. Zou bij (aangekondigd) bezoek zeker zijn weggehangen. Idem.
TV-gids open op de 23e Delict op 23e, na etenstijd. Liggen lege briefjes bovenop, zodat de inhoud niet leesbaar is. Heeft tot aan de avond van de 24e geen echte betekenis.
Lege briefjes Suggestie boodschappenbriefje AH. Briefje was al af en zat al in een mapje, slo zou zeer van de opruimerige zijn, dus geen lege briefjes laten slingeren. Er liggen trouwens zoveel attributen omheen, dat beschrijven moeilijk zou zijn. Op de kalender waren al twee andere bestedingen van de vrijdagochtend aangemeld, dus boodschappen doen op ander moment wellicht.
Braadslee Verhullen van waar naar in werkelijkheid werd gezocht. Er ontbrak niets uit, voor zover herleidbaar. Had gemakkelijk weer kunnen worden teruggeplaatst. Wijst erop, dat de dader op zoek was naar (een) documenten.
Sleutels Suggestie wekken, dat de dader werd binnengelaten. Lag naast het slo in de woonkamer, terwijl uit overig onderzoek blijkt, dat het slo elders werd aangevallen. Hiermee lijkt vast te staan, dat de dader zelf over sleutels kon beschikken.
Kranten en post Moment van de moord terugschuiven. Het Deventer Dagblad van vrijdag ligt op de verkeerde plek in de stapel. Hiermee wordt juist bewezen, dat de dader een goed alibi voor donderdagavond zal hebben.
Foto's - fotoalbums Familie- en andere relaties verdoezelen. Er zijn geen fotoalbums aangetroffen, slechts een paar fotolijstjes en een paar foto's van dochter kennissen. De huishoudster merkte een lege plek op de schouw op. Er wordt door een getuige melding gemaakt van het bekijken van foto's met het echtpaar Wittenberg.
Messteken Een aanwijzing verschaffen omtrent het karakter van de dader. De geringe hoeveelheid bloed rond de verwondingen. De mortaliteit van de eerder aangebrachte verwondingen. De duidelijke aanwijzingen voor het verplaatsten van het slachtoffer.
Mesafdruk Daderschap suggereren i.v.m. door bekenden wel eens waargenomen messen . Er staan heel veel mislukte afdrukken op de blouse. Er zijn aanwijzingen, dat het aanbrengen van de afdruk veel moeite kostte. Vorm mes matcht slecht met de verwondingen. Om genoeg bloed op het mes te krijgen, moest bloed uit de wonden worden geperst, waarbij de ribben braken.
Keukenmessen Deze ontbraken geheel in de keuken. Alle eventueel voor een moord geschikte messen van het slo moesten worden verwijderd om de voorafgaande indruk te versterken. Slo kookte zelf, dus afwezigheid messen significant.
Handschoenafdruk Benadrukken dat de daad geïmproviseerd was. Gewone handschoenen. De afdruk is 7 cm lang, dat is onnatuurlijk in samenhang met de gesuggereerde handeling (het vinden van een plaats om te steken). Als de dader de tegenwoordigheid van geest had, om handschoenen te dragen, dan is het niet logisch om DNA aan te treffen.
Vuilniszakken Sporen uitwissen. Er is geen melding van vuilniszakken, wel van stofzuigerzakken, sifon keukenkastje, vuilnisbakken buiten (halte) en ontbrekende kruimeldief. Zo werden sporen verwijderd, die er wel hadden moeten zijn, zoals restanten van de aankopen (verpakkingen).