Briefjes

Was dit propje op de oprit het beroemde briefje? (Foto onmiddellijk na ontdekking delict.) Als je het in 'Opsporing verzocht' getoonde briefje virtueel verfrommelt, vertoont het resultaat precies de juiste kenmerken.

002 XX 990925 opstart
Y door mij ingelicht met betrekking tot de inzet van een ME groep morgen voor het afzoeken van de tuinen, dit naar aanleiding van het feit dat door de TR een briefje( gedeelte ervan ) in de tuin van het slachtoffer gevonden is, met de tekst. "Excuus voor het stelen van spullen, Hij zelf en vrien. Durft niet te bellen" De tuinen van de woningen tussen beide rotondes zullen worden afgezocht. ME door Z ingelicht ( Q).

Dit is het eerste briefje (Ingekleurde z/w-kopie).

Dit is het tweede briefje.

De betekenis van het eerste briefje is allereerst, dat het een andere daderkring veronderstelt dan die van EL. Het briefje is afgescheurd, zie ook de mutatie in het TJ. Daardoor is slechts een deel van het onderschrift nog zichtbaar: "Met vriendelijke groet". Niets is zeker, maar waarschijnlijk is het wel, dat er gewoon een naam onder stond.

Heeft de dader een briefje van zichzelf achtergelaten? Onwaarschijnlijk. Heeft de dader de hand kunnen leggen op een briefje, dat door een andere verdachte is geschreven? Wel logisch, maar moeilijk uitvoerbaar.

Verdere observaties:

Alles bijeengenomen lijkt het briefje heel oud, en niet te verhalen omtrent het huidige delict. De suggestie, dat briefje speciaal voor dit doel is samengesteld, wordt hier niet gevolgd. Omdat het briefje heel wel door een kind kan zijn geschreven, lijkt grafonomisch onderzoek, met daaraan verbonden vergaande conclusies niet erg opportuun.
Ook de suggestie, dat het briefje zomaar door een willekeurige voorbijganger werd weggegooid wordt hier niet gevolgd; een briefje, dat zolang werd bewaard belandt doorgaans in de prullenbak of bij het oud papier. Dit is bepaald niet het soort achtergelaten papier, dat je doorgaans in je tuin aantreft. Daarnaast is het wegscheuren van de gegevens van de schrijver dan niet zo logisch. Waarom zou je een deel van het briefje weggooien en een deel weer in de zak steken?

Later kwam er weer een briefje:

433 XX 991021 1300 Anonieme brief
Op buro Boxbergerweg kwam vanmorgen een anonieme niet gefrankeerde brief gericht aan het onderzoeksteam moord Zwolseweg, met de volgende tekst, binnen. Geacht onderzoeksteam, Misschien is wat ik u te melden heb voor u oud nieuws. Maar toch wil ik u zeggen dat de vermoorde mevrouw van de Zwolseweg, via een bureau tegen betaling jonge mannen aan huis deed ontvangen. Sterkte met het onderzoek. Brief naar TR. Namen van collega's die de brief in handen hebben gehad bij rapporteur bekend. Copie brief op het secretariaat.

Deze brief werd twee dagen koud na de uitzending van 'Opsporing verzocht' afgeleverd bij het bureau in de onmiddellijke omgeving van het PD. Kan dus heel goed van ťťn van de buren komen. Er komt een zinnetje in voor, dat ook in het eerste briefje staat. In 'Opsporing verzocht' werd dit briefje uitvoering behandeld en er werd veel op gereageerd. Het samenvallen van dat zinnetje in beide briefjes is dus helemaal niet zo uitzonderlijk, wellicht zelfs licht opzettelijk.

Om de gebezigde handschriften en woordgebruik is veel te doen (geweest) en nader onderzoek gepleegd tijdens het oriŽnterend vooronderzoek. Hierbij zijn onregelmatigheden opgetreden, met name wat betreftverslaggeving en het volgen van protocollen.

Vergelijking van twee identieke zinnen in beide briefjes. De letters k zijn opvallend verschillend, met name wat betreft de wijze van schrijven.

Rode letters lijken onderling goed op elkaar en de zwarte ook. Maar rood lijkt niet op zwart.
In het grafonomisch onderzoek dat door Maurice de Hond werd aangehaald, werd de 'k' (wijselijk?) weggelaten
.

Opvallende mutaties in dit verband:

470 XX 991021 19.30
Tip Werd gebeld (..). Zij had de uitzending Opsp. verzocht gezien. Had de hele dag lopen piekeren of zij de politie wel of niet moest bellen. Na overleg met haar broer had ze besloten toch te bellen. Zij verklaarde op de dag van de begrafenis [01-10-99] van ons slo. te 09.30 uur, langs de woning Zwolseweg 157 te zijn gereden, op weg naar de Heiliger Hart kerk. Zij kende mw. Wittenberg van deze kerk en verder niet. Zij had daar toen gezien dat een man in een bruin pak zich voorover boog op de stoep voor de woning van het slo. Zij zag dat hij daar een papiertje neerlegde. De man had zij alleen van de achterzijde gezien. Sign: Man, lang, normaal postuur, blank, gekleed in een bruin pak. (..). Iemand, die iets kwijt was misschien? Wie droeg op de begrafenis een bruin pak? Dat zou dan zijn opgevallen..

293 XX 991008 12.00
Golfjournaal Contact gehad met de redactie van het blad Golfjournaal n.a.v. de tip van getuige [golfleraar] dat de mogelijkheid niet uitgesloten moest worden geacht dat mevrouw/Slo gereageerd zou kunnen hebben op een contactadvertentie in het Golfjournaal c.q. dat zij daar een advertentie zou hebben geplaatst. Dhr. [redacteur], redactie Golfjournaal, tel/fax , de zaak uitgelegd en verzocht om e.e.a. na te zoeken svp. Geen probleem, [redaceur] een fax verstuurd en we horen van hem. Afschrift fax in de bak faxen. (Leverde overigens niets op. (demo))

Appendix

Als het goed is, bestaat er een foto, waarop de vindplaats van het briefje is gemarkeerd. Zolang het tegendeel niet bewezen is, geven de volgende aanwijzingen aan, dat de vindplaats de oprit was:

Het virtueel gevouwen originele briefje.

Het briefje, nu kunstmatig onscherp gemaakt.

Het briefje op de foto van de oprit.

  1. Aan de rechterzijde van de prop zijn twee inkepingen zichtbaar, die op een overeenkomstige plek zitten, als de inkepingen onderaan het tuinbriefje.

  2. Midden door de prop loopt een kaarsrechte scheur, die niet helemaal door is; in het tuinbriefje zit een kaarsrechte scheur, die aan de linker kant nog net vastzit.

  3. De scheur in de prop verdeelt het papier in een smal en een breed deel, ook de scheur in het tuinbriefje verdeelt het papier in een smal en een breed deel, de delen stemmen wat betreft de genoemde inkepingen overeen.

  4. Vooral in het minder belichte deel van de prop zijn roodtinten goed waarneembaar, deze stemmen goed overeen met de afbeelding, die in 'Opsporing Verzocht' werd getoond.

  5. Waar in het briefje naar rechts uitlopende geschreven regels staan, staan op de prop evenwijdige donkere lijnen, evenwijdig aan de loop van de scheur.

  6. Er bestaat op geen enkel punt een conflict tussen het uiterlijk van de prop en het uiterlijk van het in 'Opsporing Verzocht' getoonde briefje.