De steekwonden

Plaatsing van de steekwonden in de hart/longstreek op basis van hieronder gemaakte reconstructie; de drie steken 1,2 en 3 doorboorden het borstvlies, dat de (linker) long omsluit. Steek 1 ging door slagaders. De steken 2, 3 en 4 doorboorden het hart. Meerdere van deze steekwonden doorboorden ook (meervoudig) de linkerlong. Steek 5 raakte een zenuw in het middenrif.
(Basistekening: Yale University School of Medicine.)

Plaatsing van de steekwonden tussen de ribben. En van de steekwonden reikte tot aan de wervelkolom; deze was vermoedelijk 12 cm diep.
Er was breuk van de eerste t/m negende rib (voorwaarts en enkele centimeters links van het borstbeen met plaatselijk bloeduitstorting) en er was breuk van de derde t/m achtste rib rechts voorwaarts (op enkele centimeters afstand van het borstbeen) met plaatselijk bloeduitstorting. Het feit dat slechts plaatselijk een bloeduitstorting werd gezien, wijst ook al op de omstandigheid, dat het slo al overleden was vr de steekpartij (evenals de kleine bloedvlekken op de blouse).


Tactisch Journaal
046 xx/xx 990926 18.00 sectie te Rijswijk
Citaat

De sectie werd verricht door de path. Visser.

(..)In de borststreek ter hoogte van de linkerborst werden een vijftal steekwonden aangetroffen. M.b.t. deze steekwonden kwam Visser met de opmerking dat het hem leek dat de wonden waren toegebracht met een aan een zijde snijdend mes. Een van de wonden was duidelijk torpedovormig. Hij wilde deze opmerking echter niet als conclusie aanhouden. De steekwonden waren minimaal 10 centimeter diep. Een van de steken had de onderliggende ruggewervel geraakt. De wonden waren van boven naar beneden toegebracht. Het hart van het slo. was twee maal geraakt.( linker hartkamer) Ook de linkerlong was twee maal geraakt. Ook bleek dat de zenuw van het middenrif was geraakt. Verder bleek dat de ribben 3 t/m 9 aan de rechterzijde gebroken waren. Aan de linkerzijde waren de ribben 3 t/m 8 gebroken (* zie hierboven voor de correcte tekst in het sectieverslag). De aorta van het slo. was ook doorboord.

Citaat Uitwendig zijn vijf verwondingen te zien en op drie plaatsen is het borstvlies geperforeerd.
Betekenis en commentaar Dus op twee plaatsen langs het borstvlies en op drie plaatsen erdoor; het borstvlies omsluit wel de longen, maar niet het hart.

Sectie-
rapport
NFI te Rijswijk
Citaat Er waren scherprandige perforaties aan de links-/zijwaartse en voorwaartse zijde van het hart en (op korte afstand hiervan) aan de links-/zijwaartse en achterzijde van het hart (.....)
Uit punt 8 van het rapport blijkt dat er 3 perforaties van de linker bovenkwab van de longen waren en 2 perforaties van de linker onderkwab bestonden.
De borstvliezen toonden linksvoorwaarts drie scherprandige en met een bloeding omgevende perforatie van de tussenribsruimte (tweede, derde, vierde tussenribsruimte).


Links: foto sectie. Merk op, dat er twee viltstift markeringen zijn te zien en vijf huidperforaties.
Rechts een reconstructie, zoals deze op een weblog was geplaatst. Merk op, dat de messteken zeer berekenend zijn aangebracht.


Met deze gegevens  is de reconstructie gemaakt, hierbij moet worden meegerekend, dat een hoge steek in de onderste longkwab (blauw in de figuur hieronder) impliceert, dat de bovenste longkwab (rood) tweemaal wordt geperforeerd (in- en uitgaand). De telling hieromtrent is niet geheel zeker, mede gezien het eventuele raken van de wervelkolom (je zou nog meer perforaties verwachten, maar wellicht zijn die niet goed zichtbaar). Er lijkt ook een perforatie aan de achterzijde van het hart te ontbreken (zie voorts de vreemde formulering hieromtrent eerder op deze pagina).


De routes van de vijf messteken - genummerd van boven naar beneden

# borstvlies slagaders hart bovenkwab onderkwab middenrif ruggenwervel
1 x x   x      
2 x   xx xx x    ?
3 x   x   x    ?
4            
5           x  

Welke steek de wervelkolom raakte, valt niet op te maken uit de tekst. Ten tijde van het proces Den Bosch bleek er onzekerheid te bestaan over dit hele feit.