Geen getuigen

Vrienden en vriendinnen van de weduwe, die mag je in een onderzoek toch niet missen?

Tactisch Journaal
126 xx/xx 990928 13.25 [naam kennis weduwe]
Citaat Mevr.[naam vriendin 1] is de vrouw van de [medisch beroep]. Zouden vrienden zijn. Wonen waarschijnlijk in [wijk van Deventer].
Tactisch Journaal
200 xx 990104 16.30 Notitie D3.
Citaat Was in de secrťtaire woonkamer een na het zich laat aanzien recente notitie aangetroffen, met opschrift:
"[naam vriendin 1][adres][telefoonnummer]"
Tactisch Journaal
661 xx 991029 14.00 [functie gemeente Deventer]
Citaat Verder attendeerde mevr. [achternaam] op een vriendin van het Slo. Dit zou mevr. [naam vriendin 1] betreffen die [functie gemeente Deventer] in Deventer is. Mogelijk dat zij iets kon vertellen over het Slo. Bleek dat ze al op onze WOD lijst staat, maar helaas kunnen we haar niet te pakken krijgen.
Betekenis en commentaar Ook de groenteman wees mij op deze potentiŽle getuige; kennelijk ontmoetten deze getuige en het slachtoffer elkaar vaak op de Diepenveense markt. Deze getuige heeft een zodanig profiel, dat zij veel over het slo geweten kan hebben. Verdere acties zijn niet vermeld.
Inmiddels is deze potentieel waardevolle getuige overleden. In het dossier is verder geen info aanwezig.

Tactisch Journaal
053 xx/xxx 990927 15.00 aanvulling fam. [huisvriend]
Citaat Zaterdag : eerste naar de kapster, daarna naar vriendin [naam vriendin 2] voor koffie. "Dan was de zaterdag alvast wat om"
Tactisch Journaal
630 xx 991028 10.25 Vervolg tactonderzoek goederen.
Citaat Betreft aanvulIingW-15: Op de kennelijk laatste door het slo gemaakte adressen/namenlijst komen 86 namen voor. Deze met de zoekfunctie door ons journaal gehaald. De volgende personen zijn waarschijnlijk nog niet door ons benaderd:
(..)
Mevr [naam vriendin 2], [adresgegevens] Deventer.
Betekenis en commentaar En dat gebeurde vervolgens niet.

Tactisch Journaal
004 xx/xx 250999 18.00 verhoor getuige [bridgepartner van het slo]
Citaat Werd bovenvermelde getuige gehoord. Zij was een bridge-vriendin van SO. Heeft SO op 23-9 (donderdag jl.) in de loop van de middag nog gezien. Weet niet hoe laat. Getuige wist in haar verklaring veel namen te noemen. Deze zijn reeds in het bezit van coŲrdinatie. Volgens getuige was SO erg punctueel in het afsluiten van ramen en deuren. So zou hebben verteld over een vreemde man welke op haar erf was geweest. Verder werd gesproken over vreemde telefoontjes. Tevens vermeldenswaardig dat zij telefonisch nog contact had met ex-patiŽnten van haar man.
Tactisch Journaal
008 xx/xx 25-09-99 19.20
Citaat In het kader van buurtonderzoek gesproken met:
(..)Mw. [achternaam] deelde mede dat zij Ľ net als de andere buren weinig contact met so hadden. Volgens haar had mw. [bridgepartner van het slo], Zwolseweg ## van alle buren het meeste contact met so.
Tactisch Journaal
027 xx 990926 15.15 Bridgevriend [achternaam] (..).
Citaat [Naam getuige] heeft slo leren kennen op een bridgecursus welke werd gegeven in [adres] te Deventer. Na deze cursus is men met elkaar blijven bridgen. De vaste bridgepartner van si. Is [bridgepartner van het slo].
Betekenis en commentaar Er schijnt wel een vrij uitgebreid interview uit het buurtonderzoek te bestaan, maar daarvan is geen dossierstuk voorgelegd. Voor een dergelijk belangrijke getuige is opmerkelijk weinig belangstelling.

Tactisch Journaal
103 xx/xx 990928 16.30 Horen oud werkster [voornaam]
Citaat ***Ze had verteld goed op te kunnen schieten met (een )nieuwe jongen(s) van een bloemenstalling t.o. het kerkhof. Ze haalde daar meerdere keren per week bloemen voor het graf van de dokter.
Tactisch Journaal
168 xx/xx 991001 10.00 Betreft [vriendin uit omgeving Tilburg] WOD 86
Citaat (..) Ook sprak zij over 'mijn vriendje van het kerkhof SO kon daarvan geen naam noemen.
Tactisch Journaal
460 xx 991021 15.00 Betreft bloemenhandel Iris. WOD70
Citaat Telefonisch contact gehad met [voor- en achternaam] van bloemen magazijn [naam en adres] te Deventer. (..) Mevrouw was een goede klant van genoemd bloemen magazijn. Men had de begrafenis van de heer Wittenberg verzorgd en vanaf die tijd was er maar een bloemenhandel in Deventer. Vanaf de begrafenis van haar man bestelde mevrouw Wittenberg regelmatig bloemen bij Iris. Meestal waren dat bloemen voor haar moeder. Die werden per fleurop besteld. Gemiddeld l maal per maand.
Betekenis en commentaar Mutatie 103 geeft middels '***' duidelijk aan, dat dit een belangrijk gegeven wordt gevonden. Echter, men wendt zich tot het verkeerde adres: de bloemenwinkel richting centrum i.p.v. de bloemenkiosk bij de begraafplaats. Van een bezoek aan deze bloemenkiosk bestaat geen verslag.

De bloemenkiosk aan de Ceintuurbaan Zwolle, bij de ingang van de begraafplaats (met dank aan Google Street View).

Aldus werd een aantal getuigen, waarmee het slachtoffer intensief contact had, gewoon gemist. Hierdoor onstond automatisch een onjuist beeld van de bezigheden van het slachtoffer in haar laatste dagen. De meest fundamentele fout bij wetenschappelijk onderzoek: niet onderzoeken.
Mogelijk is de werkelijkheid nog lelijker: er is namelijk geen enkele zekerheid te verkrijgen door buitenstaanders en zelfs niet door meer betrokkenen, of onderzoek, dat ongewenste resultaten oplevert wel altijd wordt gerapporteerd. Zo is het opgevallen, dat de WOD-nummers (werkopdrachten) niet door lopen.

Er was wel alle aanleiding, alle vrienden en vriendinnen van de weduwe op te sporen:

Tactisch Journaal
164 A3/JvD 990930 18.30 betreft getuige [golfvriendin]. WOD 59
Citaat Bleek dat de familie op 990922 en 990923 telefonisch contact had gehad met het slo. Getuige is een golf vriendin van het SLO. Het gesprek van 990923 had te maken met het feit dat getuige een afspraak wilde maken met SLO voor 990924 om te gaan golfen. SLO had een andere afspraak en kon niet (..).
Het gesprek van 990922 was gevoerd door de echtgenoot van []. Hij had aan het slo verteld dat hij een aantal weken naar het buitenland ging. De [echtgenoot] verblijft in totaal 6 weken in het buitenland en komt rond 991031 terug. De laatste twee weken van zijn verblijf zal zijn vrouw naar hem toegaan en de zakenreis gaat dan over in een vakantie.
Betekenis en commentaar Het eerste aangehaalde gesprek vond donderdagmiddag vlak voor 5 uur plaats. Hierin staat dus, wat de weduwe voornemens was vrijdag te gaan doen. Er staat niet bij, of de weduwe aan haar golfvriendin heeft verklaard, met wie zij dit ging doen. Mocht haar vriendin dit niet weten, of wilde de recherche dit niet weten? Allebei veelzeggende alternatieven.
Tactisch Journaal
028 WS/AW 990926 10.35 verhoor getuige [huishoudster] WOD1
Citaat Ze golfde bij de golfclub Salland. Ze kreeg golfles van iemand die mogelijk "Frits"heet. Deze belde afgelopen donderdagmorgen, rond 10.00 uur naar de woning. Mevr. was toen naar de huisarts dr. []. Rond 10.30 uur belde die man weer en had aan mevr. W.verteld dat hij met vakantie ging. Ze weet niet hoe de man van achternaam heet en waar hij woont.
Betekenis en commentaar Navraag bij haar golfleraar leverde op, dat hij niet gebeld had. De weduwe had haar huishoudster iets op de mouw gespeld, wellicht geÔnspireerd door het gesprek van de 22e. Mogelijk werd in dit gesprek de hierboven vermelde afspraak gemaakt. In principe is de beller te achterhalen ("B-analyse"); tot op dit moment weigert het O.M. dit gegeven vrij te geven.
Tactisch Journaal
273 LS 991007 12.00 Telefoontje Louwes
Citaat N.a.v. de machtiging die [parketsecretaris Zwolle] gisteren had verstuurd aan PTT security waarin het  verzoek was verwoord om na te gaan welke mobiele bellers had ingebeld op het vaste nummer van SLO tussen 1.9.99 en 29.9.99 bericht ontvangen. OVJ [] heeft er vanmorgen achteraan gebeld en we krijgen de uitdraai z.g. B analyse vanmiddag of morgenvroeg toegefaxt.
Betekenis en commentaar Er was een B-analyse beschikbaar gekomen. Deze is nooit aan het dossier toegevoegd, terwijl de telefooncontacten van mevr. Wittenberg toch van wezenlijk belang zijn bij het beoordelen van het delict.
Tactisch Journaal
265 A3/JvD 991007 16.15 Betreft getuige [buurtbewoner] WOD 131
Citaat Vervolgens gegaan naar perceel [adres] te Deventer. Aldaar zou woonachtig zijn [buurtbewoner], geboren [datum]. Het zou hier vermoedelijk gaan om het vriendje van het kerkhof van slo. Ook zou het een ex patent van Wittenberg zijn. Er werd niemand thuis getroffen. Nieuwe poging volgt.
Betekenis en commentaar Precies op het moment dat de B-analyse beschikbaar moet zijn gekomen, wordt een opdracht uitgegeven om een getuige te benaderen, die nog niet eerder in het dossier werd genoemd.De aanleiding om dit te doen ontbreekt in het dossier - dat is niet gebruikelijk. Was dit de onbekende beller? Met het tijdstip uit de B-analyse moet dat onmiddellijk duidelijk zijn geweest. Na deze mutatie wordt er niet meer gezocht naar de beller van donderdagochtend.
Tactisch Journaal
283 Esh/JB 991008 13.45 Get. [buurtbewoner].
Citaat (..) Hem aan de hand van de vragenlijst gehoord. Wist niet meer hoelang het was geleden dat hij door Dr.Wittenberg was behandeld nav het feit dat hij getuige was geweest van een dodelijk ongeval. Zijn vrouw is twee jaar geleden overleden zodat hij regelmatig te vinden is op de katholieke begraafplaats waar ook Dr.Wittenberg begraven ligt. (..)
Betekenis en commentaar Als dit de onbekende beller is geweest, had hem zeker moeten worden gevraagd, waarover het telefoongesprek ging. Hiermee zou het telefoongesprek, waarmee deze draad begon van een aanvullende verklaring kunnen worden voorzien. Mogelijk was de uitkomst van deze vraag niet gewenst in het kader van het lopende onderzoek.