De huishoudster

De huishoudster levert een aantal bijdragen, die miskent zijn in het onderzoek, verwarrend zijn en misleidend. Overigens alles niet bewust.
Hier volgt een opsomming:
Eerst gaat het vooral om de bezigheden van het slo, waarbij stelselmatig wordt genegeerd, dat veel er op wijst, dat het slo iets gepland had voor de vrijdag(middag).

Tactisch Journaal
028 xx 990926 10.35 verhoor [getuige huishoudster]
Citaat (..)Nadat haar man was overleden, hield ze haar bezigheden bij op een scheurkalender in de serre.
Overig (..)Ze golfde bij de golfclub Salland. Ze kreeg golfles van iemand die mogelijk "Frits"heet. Deze belde afgelopen donderdagmorgen, rond 10.00 uur naar de woning. Mevr. was toen naar de huisarts []. Rond 10.30 uur belde die man weer en had aan mevr. W.verteld dat hij met vakantie ging. Ze weet niet hoe de man van achternaam heet en waar hij woont.
Betekenis en commentaar Hier wordt een andere betekenis gegeven aan de kalender in de serre. Deze zou als een soort dagboek dienst doen. Deze kalender bevatte de notitie 'Wilma 10:00 uur', die nogal wat stof deed opwaaien (zie de rubriek schoonheidsspecialiste).
Nu had het slo wel een golfleraar, maar die heette duidelijk anders en ontkent gebeld te hebben. Wel was er een golfleraar verbonden aan de golfclub, wiens voornaam rijmde op 'Frits'. Maar deze ging toen niet met vakantie. De dag tevoren had een andere kennis wel telefonisch verteld met vakantie te gaan.
Het slo heeft hier haar huishoudster iets wijsgemaakt met de opzet te verhullen, wie werkelijk aan de telefoon was geweest. De vraagt rijst, of hier een afspraak werd gemaakt. De telefoongegevens van dit gesprek werden door de weduwe onmiddellijk gewist, zo blijkt uit de geoogste telefoongegevens. Opvallend is voorts, dat grote moeite is gedaan, de beller op te sporen, maar dat niet gezocht is in de B-analyse (van telefoongesprekken) of dat dit verborgen is gehouden.

Tactisch Journaal
164 xx 990930 18.30 betreft [kennis van het slo]. WOD 59
Citaat Gegaan naar Diepenveen, [adres]. Aldaar gesproken met [kennis van het slo]. Bleek dat de familie op 990922 en 990923 telefonisch contact had gehad met het slo. Getuige is een golfvriendin van het SLO. Het gesprek van 990923 had te maken met het feit dat getuige een afspraak wilde maken met SLO voor 990924 om te gaan golfen. SLO had een andere afspraak en kon niet.
Overig (..)Het gesprek van 990922 was gevoerd door de echtgenoot van [kennis van het slo]. Hij had aan het slo verteld dat hij een aantal weken naar het buitenland ging. (..)
Betekenis en commentaar Hier dus een verwijzing naar het gesprek van een dag eerder, waarin de genoemde reden om te bellen wel voorkwam. Tevens hierin de verwijzing naar een afspraak, waarvan de aard niet wordt onthuld en ook nimmer werd nagevraagd. Ook wordt hier geen enkele verwondering op schrift gezet.

Tactisch Journaal
081 xx 990927 18.15 Schouw woning met [getuige huishoudster]
Citaat (...)Uit inhoud koel/vrieskast concludeerde [getuige huishoudster] dat het slo. niet op vrijdagmorgen, zoals gebruikelijk bij Albert Heijn was geweest.
Getuige vertelde dat zij had gehoord dat het slo. op donderdagmiddag nog kadetjes had besteld bij bakker [], [] te Diepenveen.
Overig (..)Zij sloeg direct aan op de rood/witte short van het slo. Deze hing aan een stoel. Getuige concludeerde dat het misdrijf zich op donderdagavond heeft voltrokken. Het slo. zou bij het zich aan dienen van bezoek, zich direct ontdoen van de schort.
(..)Toen wij haar vertelden dat er ook een boodschappenlijstje op tafel lag met een pen, wist getuige het zeker. Het slo. Maakte elke donderdagavond een boodschappenlijstje voor de vrijdagmorgen, voor het bezoek aan de Albert Heijn.
(...)Hingen twee witte blouses die het slo daar donderdag volgens getuige had opgehangen. Zij kon zien dat het slo. zich na de donderdagmorgen niet meer had gedoucht.
Betekenis en commentaar De getuige wordt er voortdurend toe aangezet, de donderdag te noemen. In een aantal gevallen raakt dat kant noch wal. De vraag mag gesteld worden, hoe de getuige van de kadetjes wist.
Dit bleken er later acht te zijn, vergezeld van een bijbehorende hoeveelheid vleeswaar (ca. twee ons), dat allemaal verdwenen lijkt (er waren twee visitaties van de koelkast).

Tactisch Journaal
083 xx 990927 1940 verhoor [getuige huishoudster]
Citaat (..)In aanvulling op mut. 81 verklaarde zij nog dat het donkere jack, welke aan de kapstok hing, haar onbekend voorkwam. Ze weet dat dhr. Wittenberg kledingmaat 54 of 56 had.
Overig (..)Op donderdagmiddag had het slt. bij bakkerij bij [naam vrouw van de bakker] 8 kadetjes besteld. Ze was hiervoor in de winkel geweest.
Betekenis en commentaar Weer geen onderbouwing van deze observatie. Toch is deze heel belangrijk, want deze kadetjes waren kennelijk allemaal opgegeten (of meegenomen), toen het slo werd gevonden (inclusief de op dezelfde middag aangeschafte twee ons broodbeleg).
In combinatie met de voornoemde afspraak en het geheimzinnige telefoontje wijst dit alles op een ontmoeting op vrijdag, die niet aan de grote klok mocht worden gehangen.

Tactisch Journaal
117 xx 990929 1035 Jack mut. 083
Citaat Het in deze mutatie genoemde donkere jack dat [getuige huishoudster] niet kon plaatsen blijkt van het slachtoffer te zijn.
Betekenis en commentaar Het jack raakt in de deze  mutatie weer uit het vizier, zonder uitleg waaruit dit dan blijkt. Zonder uitleg, waarom de huishoudster dit jack niet kende. Was het een nieuwe aanschaf van na de 23e, de laatste keer, dat de huishoudster in de woning was? (De laatste keer dat de weduwe in Zutphen was, meldde de schoonheidsspecialiste, dat de weduwe was wezen shoppen; ook deze gebeurtenis lijkt op de 24e te hebben plaatsgevonden).

Tactisch Journaal
103 JJN/EB 990928 16.30 Horen oud werkster [naam vorige werkster]
Citaat (..)Ze had verteld goed op te kunnen schieten met (een )nieuwe jongen(s) van een bloemenstalling t.o. het kerkhof. Ze haalde daar meerdere keren per week bloemen voor het graf van de dokter. (..)
Betekenis en commentaar Op zich natuurlijk niets, maar er is meer...
En de betrokkene werd weer eens niet gehoord. Of dit werd niet vermeld.

Tactisch Journaal
168 JvD/A3 991001 10.00 Betreft [vriendin slo] WOD 86103
Citaat (..) Ook sprak zij over 'mijn vriendje van het kerkhof SO kon daarvan geen naam noemen.
Betekenis en commentaar Nu ging de recherche wel op zoek, tevergeefs helaas ...Volgt wel twee sporen, maar beide gehoorden ontkennen de weduwe persoonlijk te kennen. De bloemenkiosk wordt niet bezocht!

Omtrent het bezoek van Ernest Louwes, op de ochtend van de 23e, dat uiteindelijk werd (h)erkend door de huishoudster, ontstond veel verwarring:

Tactisch Journaal
504 xx 221099 1045 verhoor [getuige huishoudster]
Citaat (..)Ze is omstr. 12.00 uur weggegaan. Ze is er vrij zeker van dat er die donderdagmorgen niemand in de woning op bezoek is geweest, terwijl zij in de woning was.
Betekenis en commentaar Later zou [getuige huishoudster] deze verklaring wijzigen; zij had wel degelijk iemand gezien, die aan het signalement van Ernest Louwes voldeed.

Tactisch Journaal
1009 xx 991124 15.00 [getuige huishoudster]. Wod 547
Citaat (..)Met het doel na te gaan wele penetrante geur Louwes op die donderdagmorgen in de woning geroken zou kunnen hebben, nogmaals gehoord [getuige huishoudster]. Zij omschrijft haar werkwijze en de middelen die ze daarbij gebruikt. Dit zijn o.a. spiritus en vloeibare groene zeep. Dit kan dus best wel een sterke lucht geven. (..)nu was haar de afgelopen dagen te binnen geschoten dat er ook nog een keer een boekhouder op bezoek zou zijn geweest. Zij herinnerde zich dat tijdens een eerste koffieronde door mevr. Wittenberg was gezegd, dat een boekhouder op bezoek zou komen. Ze weet echter niet of dit speelde op de morgen van de donderdag dat mevr. Wittenberg werd vermoord, of dat dit al een donderdag eerder was.
Toen ter sprake kwam dat mevr. Wittenberg die laatste donderdagmorgen ook nog naar de huisarts was geweest, denk mevr. Hofstede dat de boekhouder dan vermoedelijk een donderdag eerder geweest kan zijn. Deze tijd van 20 min. kan ze namelijk geen plaats geven in de tijdsinvulling van die laatste donderdagmorgen. Verklaring in PV.Ze is omstr. 12.00 uur weggegaan. Ze is er vrij zeker van dat er die donderdagmorgen niemand in de woning op bezoek is geweest, terwijl zij in de woning was.
Betekenis en commentaar Gezien de agenda van Louwes kon het geen andere donderdag dan 23 september 1999 geweest zijn.

Tactisch Journaal
762 xx 991104 11.00 Voordeurbel Zwolseweg 157.
Citaat (..)In deze kalender staan de volgende afspraken met Louwes vermeld:
*Dinsdag 15 juni 1999 te 13.00 uur.
*Dinsdag 20 juli 1999 te 10.00 uur.
*Dinsdag 31 aug 1999 geen tijdstip.
*Zaterdag 11 sept 1999 te 09.00 uur.
Betekenis en commentaar Weliswaar niet limiterend, maar wel volledig de verklaring van Ernest Louwes ondersteunend.

Den Bosch 2003/4
Verklaring afgelegd bij de regiopolitie IJsselland op 17 december 2003
Citaat “Dit was op donderdag 23 september 1999. (..) Ik zag toen dat er een man de woning uitliep. Ik zag deze man de Zwolseweg oplopen. De man liep van mij uit gezien linksaf, dus in de richting van de Albert Heijn. Ik had deze man tot op dat moment nog nooit eerder gezien. Ik zag dat het een niet zo’n grote man was, hij had een ‘kalende kop’. (…) Toen ik op de rechtbankzitting in Zwolle aanwezig was, heb ik dezelfde man weer gezien. Ik zag dat de man die ik hierboven heb omschreven meneer Louwes was geweest. Ik herkende hem aan het kale hoofd. ”
Betekenis en commentaar Wel laat, deze verklaring. Maar bedenk, dat de huishoudster niet eerder als getuige optrad. En dat zij haar waarneming linkt aan een gebeurtenis in februari 2000, dus minder dan een half jaar na dato. Bedenk voorts, dat EL in Zwolle werd vrijgesproken, dus had de huishoudster geen belang bij het aanmelden van haar observatie. Bedenk ook, dat het gerechtshof een nieuwe getuigenverklaring van de buurjongen 4 jaar na dato accepteerde in haar arrest. De huishoudster bevestigde haar verklaring onder ede voor het hof.