Onderzoeksvragen


Inhoud beslissing parket 4 juli 2014 feitelijk weergegeven.

Biologische sporen

Vragen en vragen om nader onderzoek betreffende de volgende thema's zullen aan het NFI worden voorgelegd:
 1. Hoeveel celmateriaal is er op de blouse gedeponeerd en hoe is dit bepaald.
 2. Zijn de locaties, waarop DNA werd aangetroffen kenmerkend voor gewelddadige of niet-gewelddadige overdracht en zijn dit wel de oorspronkelijke locaties van depositie?
 3. Het soort celmateriaal dat op de blouse werd aangetroffen en de relatie met het type overdracht.

  Niet gehonoreerd werd:

 4. De mogelijkheid van contaminatie door onzorgvuldige inbeslagneming en bewaring van de blouse.

  Toegevoegd werd:

 5. De aanwezigheid van autosomale (sic) en Y-chromosomale DNA-kenmerken van Louwes in enig celmateriaal (sic) op of onder de nagels van het slachtoffer. (*)
  Ook werd gehonoreerd:

 6. Navraag naar foto's van de door de crimescope belichte blouse.
 N.a.v. de van het NFI verkregen antwoorden zullen de onderwerpen eventueel worden voorgelegd aan een derde instantie.

Het GSM-verkeer

De volgende onderdelen werden in hun totale samenhang gehonoreerd voor nader onderzoek, inclusief een eventuele reconstructie in het veld:
 1. De invloed van atmosferische omstandigheden in de regio op de mogelijkheid van abnormale propagatie van radiogolven op het moment dat Louwes het gesprek met het slachtoffer voerde op de avond van 23 september 1999, inclusief de mogelijkheid van het ontstaan van een verstoring in het netwerk.
 2. De specifieke inrichting van het netwerk, zoals de verdeling van de antennes naar plaats en oriŽntatie in 1999.
 3. Procedures voor de communicatie van een mobiele telefoon met een netwerk in 1999, dit in relatie met 1 & 2.
 4. De praktisch gebleken mogelijkheid om onder bepaalde condities langere radioverbindingen in een GSM-netwerk aan te treffen.

Het postmortem interval

Een nader onderzoek of de vraagpunten van hoornvliesvertroebeling, rigor mortis en livor mortis informatie kunnen verschaffen omtrent de periode tussen het overlijden van het slachtoffer en de uitvoering van het postmortale onderzoek.

(*) In weerwil van de NFI rapportage 19 januari 2004, waarin duidelijk werd, dat er alleen autosomaal DNA van het slachtoffer op de afgeknipte nagels aanwezig was en in weerwil van rapportages van de technische recherche en de patholoog-anatoom van het NFI, waarin geen vermelding is gemaakt van verzameld celmateriaal. Wel zijn nagels afgeknipt, maar het daarop gewonnen DNA behoeft geen deel uit te maken van celmateriaal.