Deemzetnl Video kanaal op YouTube
Na binnenkomst door de achterdeur trof de technische recherche op de deurmat een stapel post aan, daarbij ziet de recherche iets over het hoofd, meteen in het begin:
Meteen na de telegraaf van vrijdag 24 september ligt het Deventer Dagblad van vrijdag, en dan pas de post. En dat klopt niet.
Want op vrijdag werd het Deventer Dagblad in de namiddag bezorgd en niet 's ochtends, zoals op zaterdag.
De post van vrijdag -7 onderdelen- had tussen de beide kranten moeten liggen, en niet erboven op.
De conclusie is onontkoombaar: de stapel post is zo achtergelaten door de dader.
Vervolgens worden andere dwaalsporen aangewezen.
postbezorging
En van de kenmerken van de dood is het ontstaan van levervlekken, ook wel livor mortis of hypostasis genoemd.
Het biedt de mogelijkheid, de positie van het lichaam te beoordelen bij overlijden.
Het waargenomen patroon is consistent met een oorspronkelijk meer verticale positie van het slo.
Alles wijst op nog steeds actieve livor mortis, dus was de laatste handeling met het slo nog geen 12 uur geleden tijdens de ontdekking van het slo op zaterdagmiddag.
livor mortis
Naast livor mortis geven ook andere post-mortale effecten steeds dezelfde indicatie.
Om de betekenis van deze effecten zichtbaar te maken, moeten we gaan terugspellen, terug vanaf het moment van de sectie, die bepaalde gegevens opleverde en terug vanaf het moment dat de foto's op de PD werden genomen.
Wij gebruiken als kenmerken:
 1. de groenkleuring van de buikwand,
 2. omkeerbaarheid livor mortis, wegdrukbaarheid van livor mortis,
 3. afname oogdruk,
 4. opdrogen oogvocht,
 5. dichtvallen van de ogen,
 6. vertroebeling hoornvliezen.
Het diagram overziende blijken alle postmortale verschijnselen te rijmen met een overlijden rond vrijdagnacht/zaterdagochtend -eerder wat later, dan eerder- en geen enkel met een overlijden van 30 uur daarvoor.
PMI

De weduwe was vrijdag al dood, want de weduwe miste op vrijdag een afspraak bij de schoonheidsspecialiste.
 • de schoonheidsspecialiste heeft verklaard dat zij op dat moment (dus vrijdagochtend) een afspraak had met de weduwe
 • de schoonheidsspecialiste heeft op dat moment geprobeerd te bellen
En allebei is niet waar..
Uit de beschikbare info in het tactisch journaal volgt, dat er geen oproepen op vrijdag naar de weduwe zijn geweest.
Later in 2007 zou er nog een onderzoek ingesteld worden; toen werd de juistheid van deze info nog eens nadrukkelijk bevestigd: er was 's middags 25 september 1999 rond 1500 uur voor het eerst door twee medewerkers van het BTO naar de Denver gekeken. En toen stond er geen oproep op vrijdag in het telefoongeheugen.
Daaruit kan met zekerheid worden afgeleid dat het volgende een onwaarheid is:
De schoonheidsspecialiste heeft diverse malen getracht het slachtoffer die dag (dus vrijdag) telefonisch te bereiken juist omdat zij de punctualiteit van het slachtoffer kende, doch kreeg geen gehoor.
telefoon
Cruciaal voor de veroordeling van Ernest Louwes tijdens het herzieningsproces 2003/4 in Den Bosch, was de bewijsconstructie, dat de moord op donderdagavond had plaatsgehad.
Om deze constructie in stand te houden, moesten een aantal getuigenverklaringen worden terzijde geschoven of genegeerd.
Hierbij getuigen, die wat betreft tijd, plaats en bijzonderheden elkaar ondersteunden. Zij zagen het slachtoffer op de vrijdag na de zogenaamde avond van de moord.
getuigen (1)
Naast getuigen die het slo zagen op vrijdag, waren er ook getuigen, die een donkere Mercedes zagen op de Zwolseweg en daarbij zelfs de bestuurder, tweemaal op een vroeg uur voor het huis van het slo. Maar let wel: op vrijdag en zaterdag.
getuigen (2)
Via de documenten over het onderzoek naar het geheugen van deze telefoon staat vast, dat de schoonheidsspecialiste pas op zaterdagmiddag belde. Hier gaan wij na of het dan ook niet gewoon de conclusie moet zijn dat de afspraak op dat moment stond ingepland.
Meteen na het ontdekken van de telefoongesprekken in het PV die dus nog niet eerder waren gemeld ging de recherche naar Zutphen en voerde een gesprek met Wilma.
De laatste afspraak die gemaakt was viel op 26 september, niet op 24 september.
De laatste ontmoeting viel niet op 19 september mogelijk wel op 24 september.
Nooit verklaarde Wilma tijdens het onderzoek, dat de afspraak met weduwe Wittenberg op de 24e september viel en toch staat dit doodleuk in de afsluitende verklaring.
Wilma
Brussaard hield het voor onmogelijk, dat er versterkte propagatie kon bestaan tijdens het gesprek van Ernest Louwes op 23 september 1999 om 20:36 uur, want:
 1. veel wind
 2. buien
 3. en geen inversie
Maar hoe was het weer?
 1. windkracht 2 Beaufort, een ongebruikelijk lage waarde in Nederland.
 2. tot na het gesprek nog steeds 0 mm regen
 3. tot kort voor zonsondergang was het vrijwel onbewolkt weer, gezien de hoeveelheid zonneschijn rond de 75%
Het regende helemaal nog niet, zoals ook de radarbeelden laten zien.
Maar hoe zat het dan met de inversie? Precies om 20:00 uur NL-tijd werd vanaf de Bilt een weerballon opgelaten.
Deze laat de duidelijke temperatuurinversie zien.
Regen na zonneschijn
Justitie stelde dat EL loog, hij stond niet in de file maar was in Deventer en kon dus een moord plegen. Het bewijs bestond uit een gegeven een call detail record afkorting CDR, waaruit bleek dat EL met een zendmast in Deventer had gebeld.
Een bewijs geheel afhankelijk van de juistheid van n enkel document, aangeleverd door KPN!
Het verhaal van EL wordt ondersteund door registraties van de werkzaamheden en verklaringen van het bedrijf dat ze uitvoerde.
Dus kies maar, wat je wenst te geloven.
CDR
Gerrit de Veer ontdekt in 1597 het Nova-Zembla-effect, maar pas in 2003 werd zijn primeur definitief bevestigd.
Het effect is gebaseerd op versterkte propagatie net zoals de bijzondere telefoonverbinding van Ernest Louwes met de Deventer zendmast. En onder dezelfde voorwaarde: temperatuursinversie.
Waarom wordt uitgerekend Ernest Louwes hier niet geloofd?
Nova Zembla
Was in werkelijkheid een serie vlekjes op een lijntje, geheel vergelijkbaar met andere overgedrukte bloedvlekjes op andere plaatsen, waar deze bij de ontdekking van het slo zeker nog niet zaten. Kunnen dus heel wel ontstaan zijn naderhand.
Het monster bestaat niet alleen uit n van deze bloedvlekjes, maar ook van een stuk van de omgeving. De omgeving bevat aantoonbaar DNA van EL - het meest waarschijnlijk afkomstig van speeksel, dus het genomen monster kan gewoon van dit DNA hebben bevat.
Het waargenomen bloed bevatte te weinig DNA om zichtbaar te worden, zoals bij veel andere bloedvlekken werd gedemonstreerd.
Bloedspoor #10
Het DNA-diagram laat drie pieken zien, die passen bij het DNA-profiel van het slo. Tevens laat het diagram zien, dat er nog een flink aantal pieken van het slo onzichtbaar kunnen zijn geworden doordat zij achter de pieken van Ernest Louwes zijn verdwenen.
Tenslotte wordt aan de hand van de gebruikte techniek gedemonstreerd, dat er nog veel meer pieken van het slo zichtbaar waren geweest, als de gebruikte techniek beter zou werken.
De stelling, dat spoor #10 enkelvoudig was (van Ernest Louwes) is ongefundeerd.
DNA spoor #10
De DNA-profielen van de vlekken #18, #19 en #20, de vlekken die hypothetisch (bedoeld werd echter: speculatief) werden geassocieerd met make-up bevatten volgens de deskundige van het FSS een aantal raadselachtige componenten, die niet toe te schrijven zijn aan het slo en ook niet aan Ernest Louwes.
Volgens Y-chromosomaal onderzoek is geen tweede man betrokken bij de bedoelde profielen.
Zonder nader commentaar is dit uitgebreid naar een tweede vrouw, waarvan in Y-chromosomaal onderzoek natuurlijk nooit kenmerken kunnen opduiken.
Een derde donor is dus geheel niet uitgesloten.
DNA in make-up
De rood-bruine vlekken op de blouse zitten precies op de plaatsen, waar het vest het meest contact had met de blouse. Bij nadere beschouwing zijn er nog andere aanwijzingen van overdracht van roodbruine verkleuringen van vest op blouse.
Een reconstructie wordt gegeven, hoe het -kennelijk drijfnatte- vest een vochtspoor door de woning heeft achtergelaten en allerlei sporen op de blouse, die later tot make-up-vlekken werden verklaard.
Dit zonder dat een zinvolle chemische analyse werd uitgevoerd, subsidiair doordat de resultaten van een dergelijke analyse werden achtergehouden.
Herkomst make-up
De mesafdruk is te mooi om echt te zijn.
Het slachtoffer kwam om door verwurging, pas veel later werd een mesafdruk op haar blouse 'geschilderd'.
Met deze reconstructie zijn ineens een aantal raadsels opgelost.
 • Het druppelspoor
 • Vage mesvlekken
 • Regelmatige ribbreuken
 • Een ongeschikt mes
 • Ontbrekende keukenmessen
Wederom stelde de dader alles in het werk om zijn identiteit te verhullen.
De mesafdruk
Het hof bestreedt het bestaan van contaminatie op de blouse sinds de sectie van 26 september 1999.
Sinds 2006 kunnen de sporen op foto's van de blouse uit 1999 vergeleken worden met foto's uit 2003.
Nu weten wij, dat de meest ingrijpende vorm van contaminatie al voor 26 september 1999 plaats vond en een ingrijpende goed zichtbare verandering van de bloedsporen veroorzaakte.
En -uiteraard- een niet zichtbare verandering van de DNA-sporen.
Daar hield het hof geen rekening mee.
Contaminatie
Ernest Louwes werd veroordeeld mede op basis van een telefoongesprek van 16 seconden, dat hij gevoerd zou hebben vanuit Deventer.
Het OM heeft echter verzuimd aan te geven, wat voor een gesprek dat dan zou moeten zijn.
Hadden zij dit wel gedaan, dan was maar al te duidelijk geworden, dat een dergelijk gesprek helemaal niet kan en het onderliggende bewijsstuk -een KPN rapportage- gewoon ondeugdelijk is.
Gespreksduur 16 s
Ernest Louwes werd veroordeeld vooral op basis van een bloedvlek die hij zou hebben achtergelaten op de blouse van het slachtoffer.
Uit analyse van de hoeveelheden DNA in spoor #10 blijkt, dat het bloedspoor van het slachtoffer is en dat dit spoor wordt 'overschaduwd' door speeksel van Louwes.
Hierdoor komt dit spoor in een geheel ander perspectief te staan.
Gespreksstof
De meest recente video-producties laten zien, dat de hoeveelheden DNA van Louwes overeenstemmen met zijn verklaringen hiervoor.
In deze video zijn de technieken achter het verkrijgen van de DNA - resultaten besproken en wordt duidelijk gemaakt, dat de kwantitatieve vergelijkingen tot aanvaardbare resultaten leiden.
Kwantitatieve Electroforese
Spoor #20 werd gepresenteerd als belangrijk bewijs tegen Louwes,terwijl het bol staat van onzekerheden en tegenstrijdigheden.
Het werd gepresenteerd als greepspoor, terwijl veel duidelijker greepsporen werden genegeerd. Zij wijzen op een andere dader.
Ontspoord bewijs
Alleen de lichtrode sporen zouden DNA van Louwes bevatten.
Voorts zou de afwezigheid van een oplichtend effect bewijzen, dat er geen speeksel in het spel was. De verdeling van het DNA in de sporen wijst juist op het tegendeel.
Lichtrode vlekken
Er zat alleen DNA van het slachtoffer op de nagels. Zo begon het.Uiteindelijk zat er ook behoorlijk wat DNA van Louwes op de nagels.
Of toch niet?
Nagel DNA
Compilatie van de hierop volgende videos. Hierin de thema's rond spoor #10, gemengd of niet, met speeksel van Louwes of toch niet? DNA gebroddel met de nagels. Waren de roze vlekken make-up-vlekken of toch niet?
DNA in DMZ
Zowel handmatige als computergestuurde analyse wijst uit dat spoor#10 een mengsel is van Louwes en Wittenberg. Analyse piek voor piek en met NFI-software.
DNA in DMZ