Gebruikte afkortingen

AG Advocaat Generaal. Adviseert de HR. Maak deel uit van de staf van de Procureur Generaal, een onafhankelijke functionaris. De adviezen met betrekking tot cassatie en herziening zijn van groot belang voor de beslissingen van de HR. Mr. Machielse Zitting: 20 maart 2007  met figuren.
BTO Bureau Technische Ondersteuning. Hulpdienst t.b.v. de recherche.
DMZ Deventer MoordZaak, op 25 september werd het stoffelijk overschot van Jaqueline Wittenberg-Willemen ontdekt.
In meerdere instanties werd Ernest Louwes als dader aangewezen.
EL Ernest Louwes, veroordeeld voor het delict.
GDB Gerechtshof Den Bosch 2004. Uitspraak in de herzieningsprocedure 2003-2004 . Onderzoekshandelingen.
HR Hoge Raad, zowel betrokken via cassatieverzoeken en meerdere herzieningsverzoeken. Herziening 2003 leidde tot vrijlating EL en GDB.
MdH Maurice de Hond. Animator van het burgerlijk onderzoek naar de werkelijke gang van zaken in de DMZ.
MO Modus operandi. Werkwijze van de misdadiger.
NFI Nederlands Forensisch Instituut. Vooral betrokken bij onderzoek DNA van de blouse.
NWG NummerWeergaveGeheugen, onderdeel van het telefoontoestel van het slo (Denver 25HV van KPN). Op de site www.kpn.nl  kan de gebruiksaanwijzing worden gedownload.
O(V)O OriŽnterend (voor-) onderzoek. N.a.v. de vele verwijten van Maurice de Hond aangaande het onderzoek van politiie en justitie, werd dit door het OM in 2006 opgestart. Vele flarden van de resultaten zijn door Maurice de Hond en zijn team naar buiten gebracht. Maar niet alles. Of onder een embargo, dat dan weer door het team zelf geschonden werd.
PD Plaats delict. Woning van het slo.
schoo Schoonheidsspecialiste van het slo, werkzaam in een parfumerie te Zutphen.
slo Slachtoffer: Jaqueline Wittenberg-Willemen.
TJ Tactisch Journaal van het recherche onderzoek naar de DMZ. Vrijgegeven op aanwijzing van GDB.