De schoonheidsspecialiste

Video over de beloproepen

Video over de datum van de afspraak

Ter inleiding:

Op zondag 26 september 1999 verschijnt een lijstje met telefoongegevens in het Tactisch Journaal, waarin het het telefoonnummer van de schoonheidsspecialiste schittert door afwezigheid. Voor de rest bevat dit lijstje telefoonnummers, die het slo hebben gebeld of hebben geprobeerd te bellen in de periode donderdagavond - zaterdagmorgen. Vrijdag ontbreekt echter.
Wat later op 26 september verschijnt ook een notitie omtrent een in de woning aangetroffen weekkalender, waar op vrijdag 24 september de notitie staat geschreven: Wilma 10:00 uur. Of toch niet?

Twee manieren, waarop de kalender kan zijn ingevuld...

Op 28 september verschijnt PV990952, een PV, waarin hetzelfde telefoontoestel is onderzocht. Nu verschijnt een langer lijstje, waar in het telefoonnummer van de schoonheidsspecialiste wel staat opgenomen. Het bijbehorende tijdstempel kan worden herleidt tot zaterdag 25 september om 17:00 uur.
In het Tactisch Journaal van 29 september wordt om 12:00 uur melding gemaakt van de vondst, dat er 'na de ontdekking' op zaterdagmiddag nog iemand heeft ingebeld, waarschijnlijk de Wilma van de kalendernotitie. Deze mutatie is aanwijsbaar gemaakt n.a.v. het vrijkomen van bovengenoemd PV (dat komt omdat in dat PV een rekenfout zit, en deze wordt in deze mutatie overgenomen).
Vervolgens neemt de recherche contact op met de schoonheidsspecialiste (= Wilma):

Tactisch Journaal 124 xx 290999 18.30 [Getuige N. Schoonheidsspecialiste]
Citaat SO had 26 september bij haar een afspraak in de salon.(..) Op vrijdag 19 september was SO nog bij haar in de zaak geweest.
Overig Gesprek vooral over de Amersfoort-connectie en de teleurstelling daarover. Vermelding verandering testament. Korte vermelding van ex-patiŽnt.
Betekenis en commentaar Niet kloppende data (26e was een zondag, 19e ook). 26 September zou volgens de telefoongegevens hierboven de 25e moeten zijn. Mogelijk heeft de recherche in het afsprakenboek gekeken en daardoor 26 september gelezen ONDER de regel met de afspraak. De afspraak komt volgens de telefoongegevens uit op 25 september 17:00 uur, dus als ongeveer de laatste op de 25e.
De genoemde vrijdag voor het bezoek aan de zaak bestaat niet. Mogelijk is er gezegd: vorige week vrijdag. Dat was dan de 24e. Dat klopt dan met de notitie van het slo op de weekkalender: Wilma 10:00 uur (op vrijdag 24 september).
Ook klopt dit met de latere verklaring van de schoonheidsspecialiste omtrent de tussentijd tussen deze twee gelegenheden.

De late gang naar Wilma contrasteert stevig met het tijdstip van het bezoek, reeds op maandag aan Ernest Louwes, waarbij zijn telefoongesprek aan de orde wordt gesteld. Dit wijst er nogmaals op, dat het telefoonnummer van Wilma pas via het PV bekend werd, omdat het vůůr zaterdagmiddag nog niet was 'verschenen'.

Tactisch Journaal 133 xx/xx 990930 17.00 [Getuige N. Schoonheidsspecialiste]
Citaat Getuige heeft meedere keer naar de woning van SO gebeld om te kijken waar SO bleef.
Overig Geeft alibi op voor woensdag en donderdag, niet voor vrijdag.
Betekenis en commentaar Hier wordt bevestigd, dat de datum van de gemiste afspraak gekoppeld moet worden aan de drie belpogingen, die op zaterdagmiddag zijn geregistreerd. Men komt niet terug op het concept PV.

Concept PV 30 september 1999 14:15 uur (melding via internet, wel inzage, volgende meldingen al publiek gemaakt).
Citaat Mevr. Wittenberg en ik hadden een afspraak staan voor afgelopen vrijdag, dd. 26 september om 10 uur. Zij kwam toen niet opdagen. Ik heb daarom die vrijdag diverse keren naar de woning van Mevrouw Wittenberg gebeld. Er werd echter niet opgenomen. Ik heb ook zaterdags nog geprobeerd haar te bereiken., doch kreeg weer geen contact. Tenslotte hebben de meisjes in mijn zaak dinsdag nog een aantal keren gebeld
Overig Het PV werd niet door de geÔnterviewde ondertekend, wel staat vermeld, dat het ondertekend zal worden. De onjuiste datering is niet gecorrigeerd, dus wellicht ook niet besproken.
Het PV is op 29 september opgesteld, terwijl het beoogt een interview van 30 september weer te geven.
Betekenis en commentaar De verkeerde datum wordt nu nog meer verbroddeld. Dit PV lijkt een poging, om een onjuiste interpretatie telefoongegevens uit het PV990952 alsnog in de verklaring van de schoonheidsspecialiste te 'smokkelen'. Dat er later weer was gebeld, was op 30 september 's ochtends bekend geworden door hernieuwd onderzoek aan de telefoon op het PD.

PV 17 januari 2000 (melding via internet, wel inzage, volgende meldingen al publiek gemaakt).
Citaat - het slachtoffer  had op 24 september  1999, om 10 uur een afspraak met een schoonheidsspecialiste te Zutphen. Ook daar is zij niet verschenen. De schoonheidsspecialiste heeft op 24 en 25 september 1999 nog een aantal malen gebeld, maar er werd niet opgenomen.
Overig Melding van missen afspraak vrijdag 10 uur en belacties op vrijdag en zaterdag. Duidelijk wel gebaseerd op concept PV en niet op gegevens TJ017 (waaruit blijkt, dat er vrijdag niet gebeld is) , TJ107 (waaruit blijkt dat er zaterdag pas gebeld is) en TJ124, dat de datum ook later legt.
Betekenis en commentaar Dit PV staat vol met onjuistheden, die grenzen aan leugens. Zo staat er ook in, dat de telefoonklok 11 minuten ongelijk liep. Dat was heel anders. De klok liep een half jaar ongelijk en het BTO had in de omrekening een stommiteit van 10 minuten begaan.

Melding van W.Waisvisz d.d. 2001 mogelijk.
Citaat Mevrouw [schoonheidsspecialiste] verklaarde toen, dat zij niet had gebeld, omdat zij de afspraak had, dat wanneer zij ťťn keer per zoveel weken een keer niet kon komen, mw. [schoonheidsspecialiste] er dan automatisch van uit ging, dat zij een week later zou komen. Zij hoefde dan niet apart af te bellen (cit W. Waisvisz).
Overig Al met al vond ik het vreemd, omdat zij toch wel nieuwsgierig geweest zou moeten zijn naar het onderhoud met de klusjesman (cit W. Waisvisz).
Betekenis en commentaar Hier gaat het om de inhoud van een telefoongesprek van de [schoonheidsspecialiste] met W.Waisvisz ergens in 2001. In dit gesprek werd gesteld, dat het voorgaande gesprek de voorgaande dag was, dan wel de woensdag ervoor.  Het toch op zaterdag loskomen van telefonische oproepen van de [schoonheidsspecialiste] op basis van de genoemde nieuwsgierigheid zou goed verklaarbaar zijn, indien die woensdag een vrijdag zou zijn. De identiteit van de tweede partij in het genoemde gesprek is omstreden.
In haar verklaring meldde de [schoonheidsspecialiste], dat zij op zaterdag was gehoord door de recherche. Dit was echter pas woensdag 29 september .

Melding via MdH d.d. 27 januari 2006, geciteerd in OVO.
Citaat 1 of 2 dagen voor haar bezoek aan de salon (op vrijdag 24 september om 10 .00 uur) vertelde ze mij dat ze een gesprek aanging en dat ze mij de dag erna bij haar bezoek aan mij (salon) verslag zou doen.
Overig Dat ging over de mogelijke betrokkenheid van een derde persoon in een gesprek over financiŽle verwikkelingen.
Betekenis en commentaar Niet duidelijk is hier, wat de status is van de letterlijk tussen haakjes geplaatste datum. Deze dient wellicht alleen ter referentie en is niet gebaseerd op eigen geheugenonderzoek (6 jaar na dato). De term 1 of 2 dagen leidt vanuit de genoemde datum waarschijnlijk tot een onmogelijkheid. 22 en 23 september zat de agenda van de weduwe waarschijnlijk gewoon al vol. Maar kan goed kloppen met de datum van de eerste telefoontjes (25 september) in combinatie met de datum van de laatste afspraak volgens de kalender: 24 september.

Melding via MdH. 27 juni 2006
Citaat Op de 21e of 22e september was J. Wittenberg in Zutphen en vertelde mij dat de kogel door de kerk was: er zouden spijkers met koppen geslagen worden en donderdags zou er een gesprek plaats vinden. De in en outs van dit gesprek zou ik vrijdagochtend horen tijdens haar behandeling in de salon.
Overig Dat ging over de mogelijke betrokkenheid van een derde persoon in een gesprek over financiŽle verwikkelingen, zie boven.
Betekenis en commentaar De timing van dit voorafgaande gesprek ligt nu feitelijk op 2 of 3 dagen voor het bezoek. Het is de vraag maar, of dit een vrije (en foutieve) vertaling is van de verklaring van 27 januari 2006.


De volgende feitelijkheden zijn beschikbaar:

Op zaterdag 12:00 uur had de schoonheidsspecialiste nog NIET naar de weduwe gebeld (Bron TJ16, TJ17, TJ 107, authenticiteit bronnen bevestigd in OVO: bijlage 33)

Op zaterdag 17:00 uur had de schoonheidsspecialiste DRIEMAAL naar de weduwe gebeld. (Bron PV990952, bevestigd door werking Denver [handleiding en eigen onderzoek])

De schoonheidsspecialiste wordt op vrijdag 24 september op de weekkalender gemeld. Op de weekkalender hield de weduwe volgens de werkster haar bezigheden bij. (bron TJ28, hoor van de werkster)

Tussen de gemiste afspraak en het laatste gesprek zaten maar ťťn of twee dagen. (Bron OVO, W.Waisvisz; mededelingen schoonheidsspecialiste)

Op vrijdag kon de weduwe niet gaan golfen. Zij had al een afspraak. (Bron TJ164, hoor vriendin)

Na de moord hing in de gang een jack, dat de werkster voordien nooit gezien had. (Bron TJ83, hoor werkster)

Volgens de verklaring van de schoonheidsspecialiste was de weduwe op de dag van de laatste ontmoeting wezen shoppen. (Bron Talpa-documentaire, mededeling schoonheidsspecialiste)

De opgegeven data-gegevens in TJ en conceptPV kunnen niet kloppen. (Bron: eeuwigdurende agenda, zoals in windows, of specificatie data in excel)