Recente aanvullingen en wijzigingen www.deemzet.nl

Bovenaan staan de meest recente aanvullingen.Video-kanaal aangevuld met producties over kwantitatieve analyses van DNA-sporen

Kwantitatieve behandeling van DNA-sporen in hoofdstuk 6 DNA - paragraaf 'rekenen' geplaatst

Synopsis "In het pak genaaid" op de site zelf gezet

Gevolgen verschillen in extractiemethodes beschreven in verschillende paragrafen DNA

Website leesbaarheid voor tablets verbeterd

Mogelijke gevolgen van de onleesbare etiketten op het zakenformulier beschreven inclusief de aanwijzingen, dat er daadwerkelijk sporen zijn verwisseld.

Zoekmachine opgepoetst

Quick Scan opgegeven

Het hoofdstuk mobiele telefonie geactualiseerd op basis van recente ontdekkingen omtrent de 2G-3G discrepanties

Aanvraag onderzoek met oog op herziening 2003

Aanvulling gegevens volgorde van het delict

Reconstructie totstandkoming spoor #10

Laatste contacten met schoonheidsspecialiste aangescherpt

Volgorde van de geweldshandelingen beargumenteerd

Analyse van de bloedvlekken om na te gaan of dit postmortaal bloed kan zijn.

Rapport omtrent de afwezigheid van fluorescentie in speekseldepositie na contact met ijzer-ionen toegevoegd aan de paragraaf DNA>Make up>crimescope

Blouse op de sectietafel verwerkt in contaminatie (DNA) en blouse (tijdstip delict)

Paragraaf scheefspraak in het hoofdstuk rechtspraak met als kernpunt het grote aantal onzorgvuldigheden en onjuistheden in de gehele procedure

Paragraaf Crimescope toegevoegd, waarin een verdere verwerping van het roze-vlekken-argument is opgenomen

Argumentsmaps samengesteld en vanaf startpagina aanklikbaar gemaakt

Toevoeging interactiviteit aan afbeelding met DNA sporen in paragraaf 6.1

Toevoeging analyse van de CDR gegevens aan desbetreffende paragraaf

Cassatie 2004/5

Myth busting

Paragraaf over het vochtspoor in de gang en de houdbaarheid ervan

Paragraaf over de inhoud van het laatste telefoongesprek en waarom dit niet klopt

Modernisering uiterlijk (marges), diverse CSS bestanden om popup's beter te laten uitkomen

Paragraaf gewijd aan de verwurging

Verwijzingen naar op YouTube geplaatste video's ingevoegd

Gegevens rond filevorming in kaart gebracht, tevens details treinverkeer ongevoegd

Overzicht van alle ensceneringen en de betekenis ervan (in ontwikkeling)

Vingersporen aangepast, gewezen op de mogelijkheid, dat ook dit een dwaalspoor is

Sectiegegevens ingebracht, daaraan de paragrafen over de steekwonden en de ribbreuken gehangen tekeningen vernieuwd

Gegevensverwerking via CDR ingebracht (GSM)

Gegevens reconstructie steekpartij aan gepast aan nieuwe sectiegegevens

Relief onder de meest waarschijnlijke verbinding doorgemeten en in excel verwerkt. Hierin een passende trace berekend en ook ingetekend. Golftheorie van Huygens verwerkt in paragraaf 7.2.3 om te verklaren, dat golfverschijnselen om obstakels heen vloeit.

Regenradar binnen, verwerkt tot afbeeldingen (nog een hele klus en filmpje van gemaakt); valt niet tegen, regen niet in Gelderland

Herzieningsgronden voltooid en een samenvatting toegevoegd

Reliefkaart Veluwe, gegevens zendmasten in Vaassen

Nog drie herzieningsgronden

Op grond van de eerste herzieningsgrond uitgeplozen, waar Kenny het over had

Drie herzieningsgronden in kaart gebracht

Weerkaarten van de 23e toegevoegd, nog geen radarbeelden kunnen bemachtigen

Gestart met het bespreken van de herziening 2006-2008

Telefonie-propagatie voorzien van een reconstructie, die recht doet aan alle mij bekende feiten

Pagina's toegevoegd met een analyse van de verklaringen van de deskundigen tijdens het proces Den Bosch 2003-2004

Scan menu een etage hoger gemaakt, gezorgd voor verdere referentie in de site

Drie nieuwe snelkoppelingen toegevoegd aan quick scan menu

Pagina over brekingsverschijnselen oiv meteorologische omstandigheden, mbt 23 september 1999

Pagina over refractie mbt radio-propagatie, parallel getrokken met het nova zembla effect.

Quick Scan teksten aangescherpt.

Arrest van Den Bosch zichtbaar gemaakt onder verwijzing naar relevante pagina's op deze site

Diep linking verbeterd, zodat menustructuur zichtbaar blijft

Nieuwe contaminatie toegevoegd aan >DNA>contaminatie (paragraaf 5.5)

In >MO-delict >messteken (paragraaf 4.4) beschreven, hoe kan worden vastgesteld, dat de bloedsporen post mortem (moedwillig) zijn aangebracht.

Pagina met snelle informatie, zogenaamde 'quick scan'.

De Stille Getuigen (tijdstip delict - stille getuigen) aangepast met gegevens ligging kranten en post

Document toegevoegd (inleiding - documenten): A Study in Purple and Haze

In paragraaf 6.3 en de onderliggende paragrafen uitgeplozen, wat de betekenis is van de sterkte van de DNA sporen